Nieuws - 12 oktober 2006

Wageningen helpt wiettelers plukken

De doorsnee wietplant van de Nederlandse wietteler is goed voor zo’n 33 gram marihuana. De doorsnee plantage brengt per vierkante meter een halve kilo marihuana op. Dat becijferden plantwetenschappers van Plant Research International (PRI) voor het Openbaar Ministerie.
‘De opdracht voor dit onderzoek is een uitvloeisel van de wet Pluk Ze’, verklaart dr. Marcel Toonen van PRI. ‘Die wet houdt in dat Justitie de criminelen probeert te treffen in de portemonnee. Als het om wiettelers gaat, moet het OM wel een gedegen schatting hebben van de opbrengst van plantages. Met onze gegevens kan het OM berekenen hoeveel een teler heeft verdiend, en kan het ministerie hem voor dat bedrag alsnog aanslaan.’
Toonen en zijn collega’s maakten de schatting aan de hand van materiaal dat agenten in beslag hebben genomen. ‘We gaan ervan uit dat we daarmee een dwarsdoorsnede van de Nederlandse wietplanten in handen hebben’, zegt Toonen. ‘Het OM houdt op basis van ons onderzoek een minimumschatting aan van iets meer dan 28 gram per wietplant.’
Toonen bewoog zich met het onderzoek, dat onlangs verscheen in de Journal of Forensic Sciences, op bekend terrein. Eerder deed hij vergelijkbaar onderzoek naar de vezelopbrengst van hennepplanten. ‘Agronomisch verschilt het één niet noemenswaardig van het ander’, aldus Toonen.
Het model waarmee de onderzoekers de opbrengst berekenen is ontwikkeld in samenwerking met Biometris