Nieuws - 31 augustus 2006

Wageningen blijft nummer ÉÉn

Net als vorig jaar krijgt Wageningen Universiteit de hoogste waardering van haar studenten in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Wageningen voert de ranglijst aan met een totaalscore van 7,27. Vorig jaar was de score 7,15 nog goed voor een topklassering.
De Open Universiteit (7,25) en de Universiteit Maastricht (7,15) volgen Wageningen net als vorig jaar op de voet. De TU Delft haalt de laagste score: 6,87. Wageningen dankt haar toppositie wederom aan de keuzeruimte en de kwaliteit van docenten en faciliteiten. De Keuzegids komt in oktober uit. / Albert Sikkema