Nieuws - 13 augustus 2013

Waarom lunchen we achter het bureau?

tekst:
Roelof Kleis

De campus is een groot en tamelijk groen terrein. In principe een gezonde omgeving. Maar te weinig werknemers maken daar gebruik van. Alterra wil weten waarom en hoe het beter kan. Al ruim 300 werknemers vulden de enquête in die een en ander in kaart moet brengen.

‘Uit tal van onderzoeken blijkt de positieve werking van een groene omgeving op de gezondheid van mensen’, zegt landschapsarchitect Arjen Spijkerman van Alterra. ‘Maar heel veel collega’s blijven in de pauze doorwerken achter hun bureau. Dat is dus niet gezond. Hoe kunnen we die collega’s verleiden om van die buitenruimte gebruik te maken?’

De enquête richt zich met name op het gebruik van de campus. Hoe gebruiken we de ruimte, wat doen we in lunchtijd en wat moet er aan de buitenruimte veranderen om er meer gebruik van te gaan maken? Maar het blijft niet bij een enquête. Eind deze maand (29 augustus) vindt een ontwerpsessie plaats waarin de resultaten worden omgezet in concrete voorstellen voor een andere inrichting. Aan die sessie kan in principe iedereen meedoen.

Het kan allemaal een stuk gezelliger
Amande de Bresser

De poging van Alterra staat niet alleen. Studenten van ESG hebben na de zomer van vorig jaar in het kader van een honours-programma ook studie gedaan naar de inrichting van de campus. ‘Bij ons ging het om de beleving van de groene ruimte en of deze ruimte past bij deze universiteit’, legt Amanda de Bresser (Bachelor Bodem, water en atmosfeer) uit. Ruim 900 studenten en medewerkers vulden de vragenlijst in.

Het eindrapport verschijnt binnenkort, maar de conclusie geeft ze nu alvast prijs. De Bresser: ‘Dit is een groene campus, dat klopt. De vloer is groen. Maar het is wel erg open allemaal. Er is een grote roep om meer bomen, struiken en beschutting. Het is allemaal te strak en netjes. De beleving van de groene ruimte is daardoor dat-ie kaal en sober is.’ En dat sluit mooi bij haar eigen ervaring aan. ‘Het is mooi en groen, maar het kan allemaal een stuk gezelliger. Het zier er nu uit als een stel bouwblokken die in een weiland zijn gezet.’

Ook het honours-onderzoek wordt volgens Spijkerman meegenomen bij de ontwerpsessie. De Alterra-enquête is nog niet afgerond. De vragenlijst is tevinden op intranet.