Nieuws - 13 september 2001

Waarde

Waarde

"Alle waar is naar zijn geld", reageert prof. dr. Arnold van der Valk op de slechte cijfers die zijn leerstoelgroep Landgebruiksplanning kreeg van de visitatiecommissie geografie van de Vereniging van Universiteiten. "De faciliteiten op De Hucht laten erg te wensen over. En als je dan ook nog bedenkt dat we een erkende overbelasting hebben qua onderwijs." Dan blijft er van het onderzoek weinig over. De sinds 1999 aangestelde hoogleraar wijst ook naar de voortdurende reorganisatie van zijn groep. In de daarbij ingezette samenwerking met Alterra en de sociale onderzoeksgroepen binnen Wageningen UR ziet Van der Valk echter wel veel mogelijkheden tot verbetering. | M.W.

Pagina 3: Landschapsonderzoekers scoren slecht