Nieuws - 1 januari 1970

Waalkens wil geld voor Boeren voor Natuur

Waalkens wil geld voor Boeren voor Natuur


Minister Cees Veerman van landbouw moet meer initiatief tonen ten aanzien
van de Alterra-visie Boeren voor Natuur, waarin boeren gefinancierd via een
investeringsfonds aan natuur- en landschapsbeheer doen. PvdA-Tweedekamerlid
Harm Evert Waalkens vindt dat de minister de twee pilotprojecten op
landgoed Twickel bij Delden en de polder van Biesland bij Delft financieel
moet ondersteunen. Hij heeft hierover samen met GroenLinkser Arie van den
Brand kamervragen aan de minister gesteld.
Minister Veerman heeft mondeling toegezegd dat als het partijen uit de
regio's van de pilots lukt om het investeringsfonds voor de helft te
vullen, hij de andere helft zal bijpassen. De provincies Zuid-Holland en
Overijssel financieren nu het begeleidende onderzoek dat Alterra hiervoor
uitvoert. Volgens Waalkens moet Veerman kiezen voor hom of kuit, om het
proces te versnellen. ,,Als de minister achterover gaat hangen, gaat
iedereen achterover hangen’’, zegt hij. ,,Op het ministerie staat het
project in de etalage. Dan moet hij ook zijn deel leveren. Het is een
voorbeeldproject dat heel nadrukkelijk de weg kan wijzen.’’ | M.W.

Zie ook pagina 6: 'De puzzelstukjes vallen allemaal langzaam op hun plaats'