Nieuws - 3 april 2015

VSNU: 'Geen nieuwe prestatieafspraken'

tekst:
Koen Guiking

Universiteiten willen geen nieuwe prestatieafspraken maken met de overheid, zegt VSNU-voorzitter Karl Dittrich in NRC Handelsblad.

Eind dit jaar wordt bekeken of universiteiten de doelen behaald hebben die in 2012 zijn vastgelegd in de prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs. Afgesproken is toen dat zeven procent van het onderwijsbudget van universiteiten (en hogescholen) afhankelijk is van de mate waarin aan de afspraken voldaan is. De VSNU wil niet opnieuw dergelijke afspraken maken. Niet met het ministerie van Onderwijs, althans. Dittrich stelt dat universiteiten zich prima zelf ambitieuze doelen kunnen stellen, in samenspraak met hun medezeggenschapsorganen.

Lees het volledige artikel Universiteiten willen af van prestatieafspraken met overheid op nrc.nl.