Nieuws - 1 januari 1970

Vrouwenstudies wil zelfstandig verder

Vrouwenstudies wil zelfstandig verder

Vrouwenstudies wil zelfstandig verder

Prof. dr Patricia Howard-Borjas van de leerstoelgroep Vrouwenstudies in de landbouw wil op eigen kracht verder. Dat schrijft ze in haar reactie op het ondernemingsplan. Vrouwenstudies is een van de groepen die volgens het ondernemingsplan moeten verdwijnen. Howard heeft het bestuur voorgesteld een onafhankelijk centrum voor Vrouwenstudies in de landbouw op te richten. Via het instituut kan Vrouwenstudies onderwijs blijven geven aan de Landbouwuniversiteit

Howard denkt dat het centrum zich binnen twee jaar zelf kan financieren. Derdegeldstroomonderzoek en compensatie van de LUW voor het onderwijs zouden de voornaamste inkomstenbronnen moeten zijn. Howard zegt dat eerst wel de nodige juridische regelingen getroffen moeten worden. Zo moet haar status van hoogleraar gewaarborgd worden, zodat ze promovendi kan blijven begeleiden. Bovendien moet er duidelijkheid komen over de compensatie voor onderwijs. Als wij bijvoorbeeld gaan werken volgens DLO-tarieven worden we erg duur.

Howard wil zich niet alleen op de Landbouwuniversiteit richten maar ook op het internationale opleidingscentrum IAC, DLO-instituten en andere universiteiten

Beoogd collegelid prof. dr ir Bert Speelman reageerde positief op het plan van Howard. Voor mensen die hun eigen geld meebrengen, moeten we toch een plaats kunnen vinden. K.V