Nieuws - 4 juli 2019

Vrouwen gaan voor

tekst:
Guido Camps

Deze trotse vader van twee prachtige dochters zal zich altijd inzetten voor hun mogelijkheden in het leven. Maar dat geldt waarschijnlijk ook voor ouders met zoontjes.

Guido Camps (35) is dierenarts en postdoc bij Humane Voeding. Hij houdt van bakken, bijen houden en bijzondere dieren.

Daarom ben ik geschrokken van het nieuws over de TU Eindhoven: ‘Vrouwelijke wetenschappers krijgen voorrang aan de TU/e’. De nieuw aangestelde vrouwelijke academici krijgen een ton voor eigen onderzoek en een speciaal mentoringprogramma. Prachtig aanbod! Het is dat mijn dochters 1 en 4 zijn, anders had ik ze vandaag nog naar Eindhoven gebracht om te solliciteren.

Dat er in Eindhoven te weinig vrouwelijke academici zijn, kan grofweg twee oorzaken hebben: er zijn te weinig vrouwen in het vakgebied of de vrouwen die er zijn worden stelselmatig door de sollicitatiecommissies uit functies gehouden. Rector Frank Baaijens gaat uit van het tweede: ‘We gaan te langzaam vooruit. We zijn ons ervan bewust dat we met een impliciete genderbias kampen.’

In wezen zegt de rector dus: onze u(h)d’s, hoogleraren en decanen zijn zo discriminerend in hun aanstellingsbeleid dat onze enige oplossing is om alleen vrouwen voor hun commissies te laten verschijnen, zodat ze geen enkele kans meer krijgen om een man aan te stellen.

Geacht CvB van TU/e, als uw probleem ligt bij de genderbias binnen uw staf, ontsla dan alle medewerkers met een genderbias1 en neem in hun plaats een meer diverse staf aan. Zij zijn immers in uw eigen woorden het probleem, in tegenstelling tot de jonge mannelijke academici die de komende jaren buiten de Eindhovense poort worden gehouden.

1.      Maar je mag in Nederland toch niet zomaar iemand ontslaan?? Klopt, maar een universiteit die niet bang is voor artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Nederlandse grondwet, zal niet wakker liggen van het ontslagrecht.