Nieuws - 17 januari 2008

Vrouwelijke promovendi sneller klaar

Het aandeel vrouwen met een doctorstitel groeit gestaag. Van de gepromoveerden jonger dan 35 jaar is al bijna de helft vrouw. Ze deden gemiddeld 5,4 jaar over hun promotie – negen maanden korter dan de gemiddelde man.
Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week publiceerde. Nederland telde eind 2005 72 duizend gepromoveerden onder de zeventig jaar. Van hen was dertig procent vrouw. Bijna negen op de tien gepromoveerden werkten, van wie twintig procent (dertienduizend) als onderzoeker. Ongeveer dertig procent van deze onderzoekers was vrouw.
Gepromoveerde vrouwen hebben vaker dan andere werkende vrouwen een volledige baan. Ruim zeventig procent werkte dertig uur of meer in de week, tegen een gemiddelde van veertig procent. Bij de werkende mannen was dit verschil veel kleiner.