Nieuws - 7 februari 2002

Vrouwelijk overwicht bij Dierwetenschappen

Vrouwelijk overwicht bij Dierwetenschappen

De Veetelers vieren lustrum

Bier en stro. Het zijn nog steeds de vaste ingredi?nten van een veetelersfeest. Studievereniging De Veetelers, voor studenten Zo?techniek en Dierwetenschappen, vierde de laatste twee weken van januari haar veertigjarig bestaan. Was de studie Zo?techniek vroeger vooral een mannenaangelegenheid, de afgelopen jaren hebben vrouwelijke studenten de overhand gekregen.

Op het uitverkochte slotfeest, woensdag 30 januari op Ceres, ging het bier vooral per blad. Het stro was dit keer nat gemaakt. "Waar het vandaan komt is iedere keer weer een raadsel, maar het moest nu voor de veiligheid wel nat zijn", aldus Suzanne van der Heijden, bestuurslid van de Veetelers. De vijfhonderd aanwezigen, waarvan ruim de helft veeteler, werden getrakteerd op de Band zonder Banaan. E?n bandlid nam het crowdsurfen op een gegeven moment wat letterlijk toen hij zich op een surfplank de zaal door liet voeren. Het publiek sprong tijdens het optreden vrolijk dansend in het rond.

Dat vrouwen de overhand beginnen te krijgen bij de veetelers, bleek niet iedereen leuk te vinden. Vijfdejaars Zo?techniek Birgit: "Op feesten is het leuk als er evenveel jongens als meiden zijn. Als je moet vergaderen met veel vrouwen, wordt er volgens mij meer geouwehoerd. Dan is het best handig als er ook nog een nuchtere man bij zit." Charissa, tweedejaars, vertelt dat veel van de vrouwen die nu Dierwetenschappen studeren, uitgeloot zijn voor Diergeneeskunde. Zelf is ze ook nadat ze was uitgeloot naar Wageningen gekomen. "Maar ik wilde veearts worden en niet met kleine huisdieren werken zoals veel vrouwen", aldus Charissa, die besloten heeft hier te blijven studeren. Volgens Suzanne zijn er nu eigenlijk twee soorten veeteeltvrouwen. "Wij trekken oude kleren aan voor een feest als dit terwijl die andere vrouwen zich optutten", legt Suzanne uit. Net als haar vriendin Lotte verkeert ze liever in overwegend mannelijk gezelschap. Lotte:"Mannen katten niet zo."

Rick vindt het ook eigenlijk maar niks dat vrouwen nu de overhand hebben bij Dierwetenschappen. "Ze overtroeven en manipuleren ons", zegt hij lachend, waarna hij nog een slok bier neemt. Henri en Jeroen vinden het wel prima dat er nu zoveel vrouwen Dierwetenschappen studeren. Henri: "Dan heb je wat om naar te kijken tijdens college."

Niet-veeteler Hans, vierdejaars BWA, is op de bonnefooi naar dit veetelersfeest gekomen en heeft een prima avond. "De veeteeltvrouwen zien er beter uit dan gedacht", aldus Hans. | Y.d.H.