Nieuws - 1 januari 1970

Vragende Chinese ogen hinderen practica

Vragende Chinese ogen hinderen practica

Vragende Chinese ogen hinderen practica


,,Vergeet je niet je veiligheidsbril op te zetten?", vraagt docent dr
Gerrit Beldman in het Engels aan een student die reageerbuisjes staat af te
wassen. Niet begrijpend kijkt ze hem aan. Geduldig herhaalt Beldman dat ze
haar bril moet opzetten. Opnieuw vragende ogen. In het Chinees vraagt de
student aan een van haar klasgenoten wat de practicumbegeleider bedoelt.
Dan volgt er een begrijpend ‘oh’ en pakt ze haar bril uit haar tas.

Het tafereel speelt zich af in een warme practicumzaal op de eerste
verdieping van het Biotechnion. Twintig Chinese en twee Nederlandse
studenten in witte labjassen lezen in hun practicumhandleiding
Levensmiddelenchemie, overleggen zachtjes met elkaar en lopen af en toe
heen en weer met reageerbuizen vol kleurrijke substanties. Een groep
Nederlandse studenten Levensmiddelentechnologie, voor wie het vak verplicht
is, is al klaar met de experimenten. Zij zijn nu elders hun verslag aan het
schrijven.
,We begonnen het vak met 57 studenten, waarvan de helft uit China komt’’,
vertelt Beldman. De Chinese studenten die nu nog experimenten doen, zijn
studenten die hier pas 14 november in Nederland aankwamen, vertelt hij. Ze
kwamen op een vrijdag aan en moesten de dinsdag daarop al op het practicum
verschijnen. Deze studenten hadden hun eerste taaltest niet gehaald en
liepen extra vertraging op bij de visumprocedure. Eenmaal in Nederland
moesten ze nog veel zaken regelen, zoals een tbc-controle en een bezoek aan
de vreemdelingenpolitie. Hierdoor misten ze een aantal dagen van het
practicum.
,,Het Engels van deze tweede groep Chinezen is me behoorlijk
tegengevallen'', zegt Beldman. De eerste groep die de taaltest in één keer
haalde, sprak redelijk Engels. Met de tweede groep is het volgens Beldman
zeer moeilijk communiceren. ,,We hadden dit zien aankomen en hebben daarom
extra practicumbegeleiders ingezet’’, vertelt Beldman. ,,Toch zijn er door
de stroeve communicatie wel wat problemen geweest. Zo was er een student
die zonder handschoenen geconcentreerd zwavelzuur ging pipetteren. Hij
heeft het over zijn handen gekregen en het niet afgespoeld met water, maar
afgeveegd met een tissue. Dat moet erg pijnlijk zijn geweest.’’ De student
in kwestie draagt nu wel handschoenen. Op zijn handen staan nog steeds de
blaren. Volgens hem was de reageerbuis te smal en is de taal een groot
probleem.
De Chinese studenten zijn druk in de weer met vertaalcomputers. De ruimte
tussen de regels van hun practicumhandleidingen schrijven ze vol met
Chinese karakters. Een aantal studenten zegt dat de werkwijze in Wageningen
veel moeilijker is dan in China. In China moet je gewoon een aantal stappen
achterelkaar uitvoeren en een paar vragen beantwoorden, zo vertelt een van
de studenten. ,,Hier moet je zelf bedenken wat je moet doen en vervolgens
een uitgebreid rapport schrijven. Dat is veel moeilijker.’’ Beldman vindt
het lastig te bepalen of de Chinezen te weinig voorkennis hebben. ,,Het
lijkt wel alsof ze dingen eerder hebben gedaan,’’ zegt hij, ,,maar met
sommige vrij simpele zaken, zoals het maken van een verdunning hebben de
studenten grote moeite.’’
Ook bij het practicum Organische chemie, onderdeel van de bachelor
Biotechnologie zitten dit jaar elf Chinese studenten. De Nederlandse
studenten zijn daar niet zo gelukkig mee. ,,De studenten missen voorkennis,
ze vragen de stomste dingen aan de practicumassistenten, die daardoor geen
tijd meer hebben voor ons. Het is ook vervelend voor de assistenten'',
aldus Wouter Maalcke, tweedejaars Biotechnologie. ,,Als Nederlanders stomme
dingen doen in het practicum beschuldigen we ze van Chinees gedrag'', grapt
Maalcke. ,,De Chinese studenten mengen de meest agressieve stoffen zoals
salpeterzuur en zwavelzuur buiten de zuurkast. Dit leidt tot grote stress
onder de practicumassistenten, die dit proberen tegen te gaan. De geruchten
gaan dat de studenten de hele nacht computerspelletjes spelen. In ieder
geval vallen ze vaak in slaap tijdens de practica. Ze zetten dan hun
buizen. in een stoof en gaan met hun hoofd in de zuurkast liggen slapen’’,
aldus Maalcke.| G.v.H.