Nieuws - 1 januari 1970

Vragen aan het NUCOMmodel

Vragen aan het NUCOMmodel

Vragen aan het NUCOMmodel

Om een open deur in te trappen, want Flip Witte zegt het zelf al in Kooijman trapt open deuren in (Forum, Wb 11): zijn afvoermodel van het Rijnwater is zo lek als een zeef. Het laat de belangrijkste vraag, of er overstromingen komen na drastisch (Witte) veel neerslag, onbeantwoord

Inzichtelijke verbanden voorspellen door onvermijdelijke meetfouten niet per se beter - dat beweert ook niemand - dan modellen als van Witte met inzichtloze, vooropgezette formules. Toch pleit ik in Zijn milieumodellen wetenschapsvervuiling? (Forum, Wb 10) voor inzichtelijke verbanden. En wel omdat goede voorspellingen uitslu355tend gedaan worden door inzichtelijke verbanden. Er komt juist geen enkele inzichtloze formule aan te pas

De wetenschapsgeschiedenis geeft prachtige voorbeelden. En ook voorbeelden van steeds kleinere meetfouten nou net precies door nieuwe inzichtelijke verbanden (leidend tot onder andere betere proefopstellingen). Witte weet dit, want die geschiedenis is over- en overbekend, beweert hij. Hij weet dus ook dat het idee van de techniek met inzichtloze formules een poging was het succes van de natuurkunde te begrijpen. Welnu, die poging is niet houdbaar: niets in die geschiedenis pleit ervoor. Witte verbindt er geen conclusie aan. Ik wel: inzichtloze formules zijn onwetenschappelijk. Ik voorspel dat ze nooit goed zullen voorspellen

Witte beweert dat hij inzichtloos te werk gaat. Maar ik zeg: neerslag vormt water in rivieren 354s een inzichtelijk verband. Het verklaart de herkomst van het water dat afgevoerd wordt en waarom hij dus neerslag meet. Het maakt zijn model niet waterdicht, want de inzichtloze formules die er onvermijdelijk in doorwerken, vormen gaten

Witte beweert dat De Kwaadsteniet alleen deugdelijke toetsing van coƫfficiƫnten van formules bepleit. Maar De Kwaadsteniet zegt (Trouw; 20 januari 1999): Een ieder die modellen met waarnemingen confronteert, kent de in eerste instantie frustrerende werking daarvan: het constateren van discrepanties die modelwijzigingen (mijn cursiveringen) noodzakelijk maken.

Witte beweert dat het NUCOM-model van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie niets wil begrijpen. Maar zij zeggen, en wel expliciet (Trouw; 12 februari 1999): Het belangrijkste doel is na te gaan of we het gemodelleerde ecosysteem voldoende begrijpen. En: Modellen zijn een prima manier om lacunes in onze kennis van ingewikkelde systemen op te sporen.

Omdat blijkt dat Wittes beweringen geen aangetoonde weerleggingen vormen, integendeel, ga ik er hier niet verder op in. Aan Natuurbeheer heb ik echter de volgende vraag. Ik heb drie houdbare criteria aangegeven (Forum Wb 10) om een lacune in kennis te kunnen constateren en tot begrip, inzicht te komen. Kunnen zij aantonen dat alle onderdelen, dus alle formules maar ook alle elementen in een formule en bovendien alle relaties tussen formules, van het NUCOM-model voldoen aan 340lle drie criteria: wat wil elk onderdeel inzichtelijk maken, hoe ziet dat inzicht eruit, en vervolgens wat pleit er voor? Het is veeleisend, maar al met oon inzichtloos onderdeel gaat het mis met het model: oon gaatje in een fietsband is ook funest

Of: is er een aangetoond (wetenschapshistorisch) voorbeeld van goed voorspellende kennis dat tegen de criteria pleit en voor iets inzichtloos?