Nieuws - 26 juni 2008

Voorstelling van de hemel

Beste Willem Koert, in Resource 35 van 19 juni doe je een poging het verhaal van twee monniken in te kleuren. Ze hadden hun leven lang met elkaar gedroomd over de hemel. Samen spraken ze af dat degene die het eerst zou komen te overlijden, daarna in een droom aan zijn broeder zou verschijnen. Als het overeenstemde met hun ideeën dan zou hij zeggen: taliter, het is zoals we dachten. Als het afweek van hun voorstelling zou hij zeggen: aliter, het is anders. Na verloop van tijd kwam één van hen te overlijden. In een droom reageerde hij met: totaliter aliter, het is totaal anders.
Wat we ook proberen, we kunnen ons geen goede voorstelling van de hemel maken. De Bijbel probeert op meerdere plaatsen - zie bijvoorbeeld Openbaringen 21: geen zon en maan meer, Lucas 24: geen huwelijken meer, en Jesaja 11: de leeuw die stro eet als een rund - ons met beelden duidelijk te maken dat het gelukkig anders is dan wij hier gewend zijn of voor mogelijk houden.
Ik begrijp de teleurstelling over de overgang van Resource naar Hemels Publishers. Toch vind ik het niet gepast om je gram hierover te halen met een toespeling op ‘Hemels’ en die in te vullen op de manier zoals jij de gang van zaken rondom de top van Wageningen UR ziet. Je stoot op die manier onnodig een groot aantal christenen binnen Wageningen UR voor het hoofd en doet tekort aan het mooie dat zal komen.