Nieuws - 14 februari 2008

Voorlichting beter per soort eter

Nederlanders kijken verschillend tegen voedsel aan. Het LEI onderscheidt vier groepen en karakteriseert die als behoudend, avontuurlijk, betrokken en gemakzuchtig. De leden van deze groepen denken ongeveer hetzelfde over eten en hebben vergelijkbare voorkeuren voor tv-programma’s, bladen en politieke partijen. LNV moet daar haar voorlichtingscampagnes op afstemmen, is het advies.
Het LEI onderzocht op verzoek van LNV hoe Nederlanders denken over voeding, en keek daarvoor bij ruim duizend mensen hoeveel belang ze hechten aan waarden als veiligheid en gezondheid van voedsel, en milieuvriendelijke, diervriendelijke en eerlijke productie. De groepen die het LEI onderscheidde zijn van vergelijkbare grootte.
‘Betrokken’ noemt het LEI de Nederlanders die al deze waarden belangrijk vinden. Ze lezen ook relatief vaak tuintijdschriften of Libelle en kijken vaak naar talkshows. De vrouwen zijn hier in de meerderheid, en ze hebben vaker geen baan en geen kinderen. Betrokken mensen zijn bij alle partijen te vinden, maar vooral bij het CDA.
Tegenover deze groep staan ‘gemakzuchtige’ mensen, die weinig belang hechten aan de veiligheid of herkomst van voedsel. Eten doet de gemakzuchtige man – de meerderheid in deze groep – omdat het nu eenmaal moet, en zo makkelijk mogelijk. Gemakzuchtige mensen lezen vaker de Telegraaf, hebben werk, luisteren in de auto naar radio 3FM, en hebben weinig op met de politiek.
Daarnaast onderscheidt het LEI mensen die willen dat het eten op hun bord lijkt op wat ze als kind aten. In deze ‘behoudende’ groep zijn mannen in de meerderheid en bladen als Privé en Story populair. Het opleidingsniveau in deze groep is lager. Naast de VVD, Wilders en ChristenUnie scoort de SP goed.
Hun tegenhangers zijn ‘avontuurlijke’ eters, die vooral bezig zijn met de herkomst en milieuvriendelijkheid van voedsel. Avonturiers willen verrast worden en eten om er van te genieten. Ze lezen de Volkskrant of NRC Handelsblad, zijn hoger opgeleid, en stemmen veelal PvdA en GroenLinks.
De belangrijkste les is dat niet elke Nederlander hetzelfde is, zegt dr. Marcel Kornelis, één van de onderzoekers. Als de overheid met de samenleving in gesprek wil over voedsel, zoals het ministerie van LNV stelt, dan moeten ze zich op verschillende groepen richten. ‘Neem een voorlichtingscampagne voor gezond eten’, zegt Kornelis. ‘Wil je bijvoorbeeld de behoudende groep interesseren voor je beleid, dan kun je beter de overeenkomsten tussen gezond en bekend voedsel benadrukken, dan te roepen dat het allemaal nieuw is en anders moet.’