Nieuws - 1 januari 1970

Voor jongeren is natuur gelijk aan wildernis

Voor jongeren is natuur gelijk aan wildernis

Voor jongeren is natuur gelijk aan wildernis

Een meerderheid van de Nederlanders ziet mens en natuur als gescheiden dingen. Volgens drs Arjen Buijs van het DLO-Staring Centrum blijkt uit recent onderzoek naar de beelden die mensen hebben van natuur en landschap dat er sprake is van een mentale verstedelijking bij de Nederlandse bevolking

In dertig diepte-interviews onderzocht Buijs in het kader van het onderzoekprogramma Draagvlak en Groene Ruimte de beelden die mensen hebben van natuur en landschap, en de praktische betekenis van die beelden. Natuur blijkt een bescheiden rol te spelen in het dagelijkse leven van de Nederlanders, maar is wel een belangrijke levensvoorwaarde

De opvattingen over natuurbeelden verschillen vooral met betrekking tot de relatie tussen de natuur en de mens. Een meerderheid van de geïnterviewden vond dat er een scheiding bestaat tussen mens en natuur. Vooral jongeren en hoger opgeleiden zien natuur als wildernis of oernatuur, een spontaan en autonoom geheel met zo min mogelijk menselijke invloed. Buijs noemt deze trend mentale verstedelijking. Ouderen zien natuur in brede zin als alles wat groeit en bloeit

Mensen kiezen over het algemeen niet duidelijk voor of tegen natuur, maar zoeken naar een compromis. In plaats van domweg nee te zeggen tegen de aanleg van een weg, stemmen mensen liever in met een omlegging. Volgens Buijs is het daarom van belang om het natuurbeleid in nauwe samenhang met andere individuele en maatschappelijke belangen te ontwikkelen. M.W