Nieuws - 28 november 2014

Voldoende kamers tot 2018

tekst:
Albert Sikkema

De komende vier jaar zijn er voldoende studentenkamers beschikbaar in Wageningen. Dat stellen Wageningen UR, studentenhuisvester Idealis en de gemeente op basis van nieuwe berekeningen.

Nieuwe studentenhuisvesting aan de Bellostraat

De studentengroei gaat minder hard dan eerder verwacht. Waar de universiteit eerder rekening hield met een groei van ruim 10.000 studenten nu naar bijna 13.000 in 2018, komt dat aantal in de nieuwe prognoses 1.500 studenten lager uit. De huidige nieuwbouwplannen, met onder meer studentenhuisvesting op de campus en nabij het busstation, zijn voldoende om die groei op te vangen. Na 2019 ontstaat mogelijk wel een tekort aan kamers, schrijven Wageningen UR, Idealis en gemeente.

De bijstelling van het aantal benodigde kamers heeft drie redenen. De universiteit groeit de komende jaren minder snel dan gedacht, meldt de universiteit, en door het leenstelsel gaan er minder studenten op kamers wonen, is de verwachting. Bovendien komen er door het aanstaande vertrek van Van Hall Larenstein naar Velp zo’n 340 kamers beschikbaar in Wageningen.

Op dit moment bouwt Idealis nieuwe huisvesting aan de Bellostraat (149 kamers) en aan de Lawickse Hof nabij het busstation (162 eenheden). Daarnaast komen er vierhonderd kamers in Campus Plaza en realiseert de universiteit tijdelijke huisvesting in het Computechnion (95 plekken) en het Herbarium (41 kamers) op de Dreijen. Dat aantal nieuwe kamers lijkt voldoende om de studentengroei op te vangen.