Nieuws - 1 januari 1970

Vogels verliezen hun favoriete bossen in Benin

De oeverbossen in Benin hebben volgens agronoom dr. Armand Natta dringend bescherming nodig, vanwege de onderschatte plantenrijkdom en ook de aantrekkingskracht van de bossen voor apen en een verscheidenheid aan vogels.

In Benin herbergen de bossen langs rivieroevers ongeveer een derde van het totaal aantal planten- en boomsoorten in het land. Natta, zelf afkomstig uit Noord-Benin, toont dat aan op basis van een uitgebreide veldcampagne. Hij zag dat veel soorten zich nog steeds handhaven in kleine bosfragmenten langs riviertjes zoals de Ouémé-rivier. Hoewel de ecologisch fragiele bossen zijn verwaarloosd, houdt de natuur haar rug recht, maar misschien niet voor lang, waarschuwt Natta. De oeverbossen verdwijnen op veel plaatsen, en als de overheid niet ingrijpt, kan de plantenrijkdom plots instorten.
Natta vond 224 boomsoorten langs grote en kleine stromen. De pentadesma, een ecologisch en economisch belangrijke regenwoudboom, komt alleen nog in vier kleine relictgebiedjes voor. Volgens Natta kan deze soort geheel van de kaart verdwijnen tenzij onmiddellijk actie wordt ondernomen om de laatste versnipperde habitats, de oeverbossen te beschermen. De onderzoeker geeft ook aan dat de 215 vogelsoorten zoals verschillende duikers (familie Cephalophus), die zijn gerapporteerd door een missie van de IUCN in de jaren negentig, waarschijnlijk vooral leven in de oeverbossen. Dat maakt de situatie nog urgenter. |
H.B.

Dr. Armand Natta promoveerde op 26 november bij prof. Jos van der Maesen, hoogleraar in de plantentaxonomie.