Nieuws - 4 juli 2013

Voeding en gezondheid krijgt mogelijk numerus fixus

Bacheloropleiding Voeding en gezondheid stelt mogelijk een studentenmaximum in. De opleidingscommissie vreest dat verdere groei slecht is voor de onderwijskwaliteit.

1-Cover---CMGZ---GA--20130114-ND7_4216%282%29.jpg
Het conceptplan, van onderwijsinstituut OWI, voorziet in een bovengrens van 130 eerstejaars. Dit zou het eerste numerus fixus zijn aan Wageningen Universiteit. Bestuur en medezeggenschap bekijken het plan momenteel met grote haast. Op 1 september verstrijkt namelijk de deadline om in het collegejaar 2014-2015 een plafond in te mogen voeren. Komende maandag neemt de Raad van Bestuur een voorlopig besluit. Twee dagen later overlegt een deel van de WUR-council over een eventueel fiat.
Voeding en gezondheid heeft de laatste jaren te maken met flinke groeistuipen. Tussen 2003 en 2012 groeide het aantal eerstejaars van 49 tot 136. Voor komend jaar zijn er al zo'n 150 voorinschrijvingen. Een toename van liefst 32 procent in vergelijking met juli 2012. Kanttekening hierbij is dat inschrijvingen tot voor kort werden aangejaagd door de dreigende afschaffing van de basisbeurs 2014. Deze is voor bachelorstudenten inmiddels uitgesteld tot 2015.
Rolf Marteijn, studiecoördinator bij Voeding en gezondheid, wil nog niet inhoudelijk reageren voordat er een RvB-besluit is. Wel licht hij toe waarom zijn opleidingscommissie de discussie aanzwengelde: ‘Het belangrijste argument is onze capaciteit. We groeien erg snel en willen de kwaliteit van de opleiding borgen.' Bovendien is er de vrees om te veel studenten op te leiden.‘ De arbeidsmarkt is niet beroerd,' zegt Marteijn, ‘maar ze groeit ook niet zo snel als de studentenaantallen.'
De WUR-council heeft nog geen standpunt ingenomen. ‘Wij zien duidelijk de wens van de opleiding,‘ zegt Klaas Swart, lid van de WUR-council, ‘en ook wij willen de kwaliteit in stand houden.' Ook studentenraadslid Wouter-Jan van Roosmalen vindt het in gevaar komen van de onderwijskwaliteit een ‘zwaarwegend argument.' Maar hij heeft ook een aantal eisen: ‘De RvB moet met een goed besluit komen en niet alleen dit ene geval bekijken. Je moet het besluit kunnen toepassen op andere opleidingen met groeistuipen.' Hij ziet de discussie bovendien als een teken aan de wand: ‘De universiteit is bezig om snel uit haar voegen te groeien.'