Nieuws - 27 maart 2008

Vleermuisvriendelijk gebouw voor IB-Groep

Leuker kan de Belastingdienst het voor mensen niet maken. Maar voor de vleermuizen en slechtvalken in de omgeving van een nieuw kantoor van de Belastingdienst en de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) wel. Op advies van Alterra worden bij de nieuwbouw in Groningen maatregelen getroffen die de natuurwaarden in de omgeving behouden en soms zelfs verbeteren.

Midden in de stad Groningen ligt het Sterrebos. Dit eeuwenoude loofbos is een belangrijk leefgebied voor zeker honderd zeldzame rosse vleermuizen. Daarnaast zoeken zeven andere vleermuissoorten voedsel in dit stukje natuur in de stad, en rusten er uit. Precies in de aanvliegroute van de vleermuizen staat het kantoor van de Belastingdienst en de IB-Groep. Ze gebruiken nu de rijen bomen op het bedrijventerrein als veilige route. De Rijksgebouwendienst wil echter een nieuw en groter gebouw neerzetten op de plek van het huidige kantoor.
Maar de bouwplannen hoeven geen bedreiging te zijn voor de vleermuizen, stelt ir. Robbert Snep van Alterra, die dit jaar hoopt te promoveren op onderzoek naar kansen voor natuur op bedrijventerreinen. Met het landschapsarchitectenbureau Lodewijk Baljon onderzocht Snep welke kansen voor natuur de nieuwbouw van de Belastingdienst en IB-Groep biedt. Op zijn advies worden de migratieroutes straks versterkt door de aanleg van nieuwe bomen, struiken en waterplaatsen. Ook komt er in de directe omgeving van het kantoor een winterverblijf voor vleermuizen. Daarnaast krijgt het gebouw een ruimte die wordt ingericht als zomerverblijf voor vleermuizen.
Of de vleermuizen daar ook daadwerkelijk gaan komen, is nog even de vraag. Alterra gaat samen met de Vleermuiswerkgroep Nederland kijken onder welke omstandigheden de vleermuizen het liefst in gebouwen verblijven. De resultaten van dit onderzoek zijn volgens Snep ook voor andere locaties in Nederland van belang.
Naast vleermuizen kunnen ook andere soorten profiteren van het kantoorcomplex. Slechtvlaken kunnen de kantoortoren als nestplaats gebruiken. Samen met de Slechtvalk Werkgroep Nederland heeft Snep bekeken waar en hoe een eventuele nestkast geplaatst kan worden. Voor gierzwaluwen, die ook op gebouwen broeden, biedt het ontwerp geen aanknopingspunten. Tot slot zal de lage begroeiing op het complex zo worden uitgekozen dat dagvlinders, libellen en struweelvogels zich er prima thuis voelen.
Het plan is ontworpen en wordt uitgevoerd door bouwconsortium DUO2.