Wetenschap - 1 januari 1970

Visserijonderzoekers niet berispt

Visserijonderzoekers niet berispt

Visserijonderzoekers niet berispt


Visserij-onderzoekers Aad Smaal en Marnix van Straalen zijn niet berispt
door het ministerie van LNV. Dat stelt directeur Martin Scholten van het
Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek van de Animal Sciences Group
van Wageningen UR in reactie op artikelen in Wb en de Provinciale Zeeuwse
Courant. Daarin werd gesteld dat de onderzoekers waren berispt omdat hij
voortijdig onderzoeksresultaten van het politiek zeer gevoelige onderzoek
naar de gevolgen van de schelpdiervisserij in de waddenzee bekend hadden
gemaakt.
,,Er is daarover wel contact geweest met het ministerie, maar van een
berisping was natuurlijk geen sprake’’, aldus de directeur van het
Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO). Ook visserij-ambtenaar
van het ministerie van LNV mr. Ton IJlstra stelt dat er geen sprake was van
een formele berisping. Wel heeft hij de onderzoekers laten weten dat hij
het ‘niet gepast’ vond om de resultaten vrij te geven. Overigens is dat
niet uniek, IJlstra zegt in het verleden ook bij andere onderzoekers van
dit project te hebben aangedrongen op terughoudendheid met publiciteit
rondom dit onderzoek. | K.V.

Fout

Door een fout van de eindredactie is vorige week een verkeerde versie van
het artikel over de groei van de haringstand in Wb gekomen. In de
gepubliceerde versie kan de lezer de indruk krijgen dat het Rivo stelt dat
het jaarlijks wegvangen van een kwart van de visstand in de Noordzee voor
een onacceptabele druk op het ecosysteem zorgt. Die indruk is onjuist. Het
Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek van de Animal Sciences Group
van Wageningen UR stelt in een reactie dat het zich bij de advisering over
de hoogtes van de visquota zorgvuldig houdt aan het internationaal
vastgestelde voorzorgsprincipe en zich niet in wil laten met speculaties
over neveneffecten zoals de in het artikel genoemde tekort aan vis als
voedsel voor dolfijnen.