Nieuws - 7 mei 2009

VIJFDUIZEND JAAR OUDE MELK IN GRIEKSE POT

In een opgegraven Macedonische voorraadpot heeft het Wageningse NMR-centrum vijfduizend jaar oude melkeiwitten van een moeflonschaap gevonden. De biochemici deden de eiwitanalyse uit nieuwsgierigheid en waren verbaasd eiwitten te vinden in dergelijke oude monsters. Ze stellen voor deze analyse standaard uit te voeren bij opgravingen.
Dr. Jacques Vervoort en ing. Sjef Boeren van het NMR-centrum voerden de analyse uit voor een bezoeker uit Griekenland, die wilde weten wat er in een antieke pot zat die bij opgravingen in Griekenland tevoorschijn was gekomen.
Boeren en Vervoort doen aan proteomics-onderzoek: met behulp van massaspectroscopie kunnen ze eiwitten in biologische monsters detecteren. Zo voeren ze analyses uit met Wageningse zuivelonderzoekers om na te gaan wat genetische verschillen van koeien betekenen voor de eiwitsamenstelling van de melk. Vervoort analyseerde de pot dan ook niet alleen op organische verbindingen, maar deed uit nieuwsgierigheid ook een eiwitanalyse. Hij vergeleek de gevonden eiwitten vervolgens met DNA-sequenties in databases.
‘Deze matching wijst erop dat het eiwitten zijn van het moeflonschaap, dat tot duizend jaar voor Christus op de Balkan en Anatolië voorkwam’, aldus Vervoort. Hij vond ook wolresten van het schaap in een andere voorraadpot. ‘Gelukkig zaten er geen eiwitten van een zeldzame diersoort in de voorraadpot, want die hadden we niet kunnen matchen met informatie in de databases.’
De biochemicus heeft de smaak te pakken en stelt voor om bij opgravingen standaard een eiwitonderzoek te laten uitvoeren. ‘Het kan nuttig zijn voor archeologen om oude monsters te analyseren op voedselbestanddelen of genetische verwantschap. Ik heb inmiddels contact gehad met de vooraanstaande archeologiegroep in Leiden, waar men nog niet met proteomics werkt.’