Nieuws - 11 maart 1999

Viertien vragen - Roelof Oldeman

Viertien vragen - Roelof Oldeman

Viertien vragen - Roelof Oldeman

Prof. dr ir Roelof Oldeman (61 jaar) is sinds 1977 docent Bosteelt en bosoecologie. Tegenwoordig ontwerpt en geeft hij internationaal onderwijs en begeleidt hij 25 promovendi vanuit het samenwerkingsverband van de Landbouwuniversiteit met het Indonesische Hutan Lestari International (Bossen Duurzaam Internationaal)


 • Welke wetenschapper bewondert u?

  Professor Przlwytzkowski. In deze hooggeleerde heeft Marten Toonder het wetenschappelijke bedrijf en zijn kleine krankzinnigheden ontroerend vorm gegeven. Weet u overigens dat het germanisme wetenschapper door Marten Toonder is gelanceerd in het Nederlands, en wel via deze professor?

 • Wat vindt u een bizarre wetenschappelijke theorie?

  Precisielandbouw zou een soort biologische landbouw zijn. Maar het beginsel van precisielandbouw, de homogenisering van akkers, is in strijd met het beginsel van het leven: verscheidenheid. Precisielandbouw strijkt bijvoorbeeld de verschillen in bodemvruchtbaarheid glad, terwijl het leven van nature nu juist een grote diversiteit in bodemvruchtbaarheid over kleine afstanden veroorzaakt. Precisielandbouw roeit dus tegen de stroom van het leven in

 • Wat vindt u de meest opzienbare wetenschappelijke ontdekking?

  Fuzzy logic, met de daaraan verbonden systeemhiërarchie, door Lotfi Zadeh, in 1965

 • Bij welke historische gebeurtenis had u aanwezig willen zijn?

  De uitvinding van het wiel

 • Wat is uw idee van geluk?

  Jezelf volledig kunnen ontplooien in harmonie met de schepping

 • Hoe verschilt de hedendaagse student met die van twintig jaar geleden?

  De verschillen zijn uiterlijk - kleding - en materieel - rijkdom en verwendheid. Innerlijk zijn de studenten nog steeds hetzelfde: een meerderheid zo verlegen dat zij zich braaf laat volgieten met wat eigenwijze meesters bedenken, een minderheid die kost wat kost zelf wil leren denken. Mijn advies: neem de vrijheid om uzelf trouw te zijn en u te ontwikkelen. Geef die vrijheid nooit op, wat ook de risico's schijnen te zijn en wat ook voor druk wordt uitgeoefend, maar weet dat vrijheid grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt

 • Wat vindt u een mooi citaat?

  Lord Halifax: Zij die van mening zijn dat geld tot alles in staat is, mag men er met goede grond van verdenken dat zij voor geld tot alles in staat zijn.

 • Wat irriteert u het meest aan WUR?

  De militair-industriële denkwijze. Hier heeft de roep om de sterke man getriomfeerd, en dat aan een instelling waar vrij wetenschappelijk onderwijs en onderzoek hoofdtaak moeten zijn. Er is geroepen: laten we een einde maken aan de oncontroleerbare democratische chaos. Enkele sterke mannen geven nu via een haast militaire hiërarchie de orders en gaan er als industriëlen van uit dat ze een fabriek runnen die zoveel mogelijk ingenieurs en doctoren moet produceren. Er is geen onafhankelijke wetenschap meer. Als je een nieuw onderzoek wilt beginnen, moet je vergunningen hebben van talloze commissies, zelfs voor derde-geldstroom-onderzoek. Die mooie begeleidingscommissies, dat zijn allemaal toeters en bellen die meer kosten dan het onderzoek zelf

 • Wat vindt u van het niveau van Wageningse proefschriften?

  Vijf jaar geleden heb ik een brief aan het college van decanen geschreven om de zorgwekkende anonimiteit van proefschriften aan te kaarten. Ik herinner me talloze proefschriften over collectieve projecten, waarvan de inleiding en de conclusie zijn geschreven door de promovendus en de artikelen door een collectief van onderzoekers, onder wie de promovendus. Waar is dan het bewijs dat de promovendus onafhankelijk onderzoek gedaan heeft, het wettelijk vereiste van een proefschrift? Ik kreeg antwoord van Juridische zaken: wettelijk zat het goed

 • Wie was uw held in uw jeugd?

  Het Noord-Amerikaanse opperhoofd Tecumseh, zoals beschreven door Fritz Steuben, maar in een ander deel van mijn jeugd ook Thomas Alva Edison

 • Wie vindt u een goede schrijver?

  Ayn Rand, auteur van The Fountainhead en Atlas Shrugged, aangezien zij een verkeerd idee van vrijheid zo overtuigend neerzet dat men er jaren over moet nadenken, en er tien jaar later weer nieuwe stof tot denken in vindt. Dit maakt de boeken wel gevaarlijk voor wie niet zelf wil denken

 • Waar zouden ze eens werk van moeten maken?

  Van de innerlijke diversiteit van mensen, de werkelijke rijkdom die thans voornamelijk wordt gebruikt als excuus voor wederzijdse uitroeiing, economisch en biologisch. In voormalig Joegoslavië bijvoorbeeld snijden ze elkaar de keel af vanwege de cultuurverschillen. Een goed voorbeeld geven de Zwitsers die ook zeer divers zijn maar een mooi land hebben opgebouwd. Dat geldt ook op kleinere schaal, bij voorbeeld aan WUR, waar ik liever een ideeënrijke federatie van veel diverse vakgroepen zou zien dan een paar saaie koninkrijkjes

 • Welk natuurwonder zou u willen aanschouwen?

  Van alle wonderen op mijn verlanglijstje blijven nu vooral nog de mammoetbomen in Californië over, waarvan ik de ontzaglijke leeftijd en het vermogen om duizenden jaren lang op alle stress een antwoord te vinden stilletjes wens te ervaren. Zoals men voor een groot kunstwerk staat, maar dat laatste is slechts mensenwerk

 • Heeft u dagdromen of nachtmerries?

  Mijn nachtmerrie is dat WUR uitzaait, daarmee de arme zaaier voor het bestuurshoofdgebouwkantoorcentrum van zijn sokkel stotend. H.B., foto G.A