Nieuws - 6 november 2008

VIER MILJOEN EXTRA VOOR ONDERWIJS

Wageningen Universiteit trekt in 2010 vier miljoen euro extra uit voor onderwijs. Dat heeft de raad van bestuur bekendgemaakt. Reden is de groei van het aantal studenten, waardoor de onderwijsbelasting toeneemt. Het onderwijsbudget van de universiteit stijgt van 30 tot 34 miljoen euro.

nieuws_2583.jpg
Directeur Pim Brascamp van het onderwijsinstituut (OWI) vindt de verhoging van het onderwijsbudget ‘heel fair’ van de raad van bestuur. ‘Door de toename van het aantal studenten nemen de onderwijsverplichtingen van de docenten toe, maar de universiteit krijgt pas na twee jaar extra financiering voor die toename van het ministerie. De kosten gaan dus voor de baten uit in het onderwijs, maar je kunt die extra baten nu al uitrekenen.’
In de begroting van 2009 heeft de raad van bestuur geen extra geld voor het onderwijs opgenomen. ‘Dit studiejaar spelen we waarschijnlijk quitte’, zegt Brascamp. Vorig studiejaar kostte het onderwijs nog minder dan de dertig miljoen die in het instellingsplan was opgenomen.
Omdat de universiteit in het bekostigingsmodel van de overheid wordt betaald per student en per diploma, leidt de groei van het aantal studenten op termijn automatisch tot meer inkomsten. ‘Maar we weten niet zeker of het gehele bedrag daadwerkelijk in 2010 binnen komt’, zegt Brascamp, ‘want we kennen de financiële situatie van de overheid op Prinsjesdag in 2009 nog niet. Daarom ben ik heel tevreden dat het bestuur nu alvast meer onderwijsgeld heeft vrijgemaakt in de begroting van 2010.’