Nieuws - 18 oktober 2007

VHL zonder ombudsman

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Van Hall Larenstein (VHL) stemt niet in met het voornemen van het college van bestuur om de functie van ombudsman in Velp en Wageningen op te heffen. Dat bleek woensdag 10 oktober tijdens de raadsvergadering. Door het voornemen is er nu geen ombudsman, en vallen studenten en personeelsleden met klachten mogelijk tussen wal en schip.
Vooruitlopend op een klachtenregeling voor heel Wageningen UR wil het college van bestuur van de hogeschool de functie van ombudsman vast opheffen. De GMR stemt daar niet mee in, wijzend op het jaarverslag van 2006 waarin het voornemen staat om de functie van ombudsman ook in de Leeuwarder vestiging in te voeren. ‘Een jaar later is dat voornemen niet vervuld en wordt zelfs voorgesteld de functie hier op te heffen’, zegt GMR-voorzitter Ad Bot. De raad vindt het voorgenomen besluit niet consequent. De ombudsman zou overbodig zijn, maar een deel van de taken verschuift wel naar de decanen en vertrouwenspersonen.
Collegevoorzitter Erica Schaper vindt de aandacht voor het onderwerp prematuur. ‘We streven absoluut naar goed werkende klachtenregelingen, maar het hebben van een ombudsman is geen wettelijke verplichting. Wij vinden dat we met de klachtenregelingen en de functies van de vertrouwenspersonen en decanen alle klachten een plek kunnen geven.’ Bot meent echter dat de ombudsman er is voor klachten die nergens anders behandeld kunnen worden. ‘Het is soms echt de laatste strohalm.’
Adriënne Klunhaar, senior beleidsmedewerker bij VHL, was de afgelopen zeven jaar ombudsman. ‘Het bijzondere van de ombudsman is dat deze, anders dan vertrouwenspersonen en decanen, niet optreedt namens de klager. De drempel om aan te kloppen is laag.’
Klunhaar wilde haar contract als ombudsman niet verlengen toen ze over het voornemen tot opheffing hoorde. ‘Dat besluit tast je geloofwaardigheid aan. Je staat dan in feite al met één been buiten de functie’, licht ze toe. Daarom zit de hogeschool sinds 1 september zonder ombudsman. Klunhaar: ‘Ik heb een paar gevallen moeten doorverwijzen naar studentendecanen. Die waren er niet blij mee.’
Het college en de medezeggenschapsraad gaan de komende maanden proberen om tot een oplossing te komen.