Nieuws - 15 mei 2008

VHL werkt aan bedrijfsvoering en kwaliteit

Martin Kropff van de raad van bestuur van Wageningen UR en Rien Komen, tijdelijk directielid bij Van Hall Larenstein, hebben in februari en maart werkvloergesprekken gevoerd met medewerkers van de hogeschool. Ze leverden een lijst met onderwerpen op die verbetering behoeven.

De gesprekken waren een vervolg op de bijeenkomsten in januari na het vertrek van collegevoorzitter Erica Schaper bij de hogeschool. Vooral de onderwijskwaliteit, de fusie met Wageningen UR en het intern functioneren kwamen aan bod. De werkvloergesprekken werden niet heel druk bezocht, aldus Komen. ‘Maar degenen die deelnamen waren enorm betrokken.’
Op de dagelijkse kwaliteit bij de hogeschool valt nog een grote slag te maken, blijkt uit de gesprekken. Dit betreft onder meer de roostering, onderwijsvoorzieningen en de communicatie van veranderingen aan docenten en studenten. Een ander punt is de onderwijskwaliteit. Een maand geleden is Leeuwarden begonnen met de evaluatie van het competentiegerichte onderwijs. ‘Nu zien we vaak een halfslachtige keuze, waarbij docenten dingen volgens de oude én de nieuwe manier doen’, vertelt Komen. De evaluatie helpt bij het maken van de definitieve keuze en invoering van verbeteringen. Het gaat daarbij om kleine veranderingen, en niet om de zoveelste structurele wijziging, zegt Komen. ‘Dat speelt ook in de WUR-brede discussie over het onderwijshuis. We moeten oppassen voor grote veranderingen waarbij teveel energie weglekt.’
Ook belangrijk is de bedrijfsvoering bij de hogeschool, een speerpunt in het strategisch plan van Wageningen UR voor 2008. ‘Er moet een ritme komen in managementinformatie en de routines moeten worden aangescherpt. Bepaalde zaken die nu op directieniveau liggen, zoals de contacten met het bedrijfsleven en de lectoren, moeten bij de opleidingsdirecteuren worden neergelegd’, licht Rien Komen toe. Bovendien moeten de opleidingsdirecteuren meer over de grenzen van de eigen opleiding heen kijken en meer ‘Van Hall Larenstein uitstralen’. De directie moet verder op alle locaties goed zichtbaar zijn.
Komen zag ook lokale verschillen. ‘In Leeuwarden hebben de fusies in het verleden veel onzekerheid veroorzaakt. En de locatie Wageningen staat door de verhuizing vanuit Deventer op achterstand en moet alle zeilen bijzetten om te overleven. We investeren daar dan ook drie ton in internationale werving.’
Volgens Komen werd de betrokkenheid van de raad van bestuur als positief ervaren.
De nieuwe directeur Ellen Marks zal met de lijst aan de slag gaan.