Nieuws - 26 juni 2008

VHL-waterlector André Jansen stapt op

Dr. André Jansen stopt per 1 december 2008 als lector Integraal waterbeheer en ruimtelijke inrichting bij Van Hall Larenstein. ‘Mijn ambities en verwachtingen van het lectoraat zijn na vijf jaar nog niet waargemaakt. De lectoraten zijn nog steeds niet goed in de organisatie ingebed’, aldus Jansen.

De ecohydroloog werkt twee dagen in de week bij Van Hall Larenstein. De overige dagen werkt hij bij de Unie van Bosgroepen, waar hij het programma Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit coördineert. Jansen vond het vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven soms lastig werken in de ‘andere cultuur’ van de hogeschool, die niet altijd aansluit bij de werkwijze van externe partijen. Zijn werk als lector doet hij met veel plezier en passie, maar hij vindt het rendement te laag. ‘Ik geef in ieder jaarverslag aan dat er bij de hogeschool beter moet worden nagedacht over het lectorenbeleid om tot inhoudelijke onderwijsvernieuwing te komen en een betere aansluiting tussen opleidingen en werkveld te realiseren. Het is de uitdaging voor het management dat te bewerkstelligen.’
Daarnaast was het moeizaam om met het lectoraat voet aan de grond te krijgen in zowel Velp als Leeuwarden, waar ‘de ambities en doelstellingen heel verschillend zijn’. Ook de afstand was, met twee dagen per week lastig te overbruggen.
Jansen heeft desondanks veel van de grond gekregen bij Van Hall Larenstein, zoals de samenwerking tussen majoren van de verschillende opleidingen in Velp in projecten met provincie, waterschappen en natuurbeheerders op de Veluwe. Verder heeft hij de minoren ecohydrologie en stedelijk waterbeheer mede vormgegeven en heeft hij het initiatief genomen voor de oprichting van een werkplaats in Oost-Nederland. ‘Ik heb extern en met een aantal docenten best veel kunnen doen’, meent Jansen.
Hij wil zijn werk bij Van Hall Larenstein eerst goed afronden. In december gaat hij weer voltijd aan de slag bij de Unie van Bosgroepen. ‘In de toekomst hoop ik nog veel met studenten en docenten te kunnen doen, bijvoorbeeld bij leuke afstudeeronderzoeken.’
Directielid Martin Jansen van VHL betreurt het vertrek van Jansen. Ook in zijn ogen heeft de lector veel bereikt. Het directielid herkent Jansens kritiek wel. ‘Werken over de locaties is inderdaad lastig. En het blijft een uitdaging om de verbinding met het onderwijs te vinden. Lectoren geven een prikkel van buiten, maar verstoren daarmee de orde. Daardoor moeten ze iedere keer weer improviseren. Bij André speelde de afweging of hij nog wel voldoende zijn ei kwijt kon in verhouding tot zijn inspanningen. Lectoren zijn ambitieus en dat moeten ze zijn, maar niet alles lukt altijd.’
Martin Jansen is het met André Jansen eens dat er een uitdaging ligt voor de opleidingsdirecteuren en de algemene directie, maar ziet in het vertrek van de waterlector geen reden om extra maatregelen te nemen. ‘De zoektocht die we begonnen zijn, zetten we voort.’