Nieuws - 4 oktober 2011

VHL-personeel wil Raad van Toezicht spreken

Het personeel van de opleiding Bos en Natuurbeheer in Velp wil met de Raad van Toezicht van Wageningen UR praten over de ontstane situatie op de hogeschool. Dat melden ze in een brief aan de toezichthouder op 3 oktober.

Het personeel wijst er op dat de medezeggenschap van Van Hall Larenstein al bijna driekwart jaar het vertrouwen heeft opgezegd in algemeen directeur Ellen Marks en dat de mediation tussen Marks en de op non-actief gezette onderwijsdirecteur Hans van Rooijen na twee weken nog niets heeft opgeleverd. Het personeel hoopt op een spoedige terugkeer van hun onderwijsdirecteur, ook al omdat hun opleiding BNB dit schooljaar wordt geaccrediteerd en er veel moet worden geregeld.
Ook wil het personeel met de Raad van Toezicht bespreken waarom bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen weigert met Van Rooijen te praten - volgens het personeel is het toepassen van wederhoor normaal bij een arbeidsconflict. Ze vinden dat Dijkhuizen hiermee geen ‘luisterend leiderschap' toont.
Momenteel voert het organisatiebureau Ten Have Change Management gesprekken met personeel op de hogeschool. In dit draagvlakonderzoek speelt de terugkeer van Van Rooijen geen enkele rol, aldus de briefschrijvers, maar staat het commitment van het personeel opeens ter discussie. Daardoor wordt de oplossing van het conflict tussen directie en personeel vertraagd, vinden de briefschrijvers, die naar eigen zeggen alle personeelsleden van BNB vertegenwoordigen.