Nieuws - 26 juni 2008

VHL helpt bij duurzame huisvesting buren

Van Hall Larenstein helpt de bewoners van de in aanbouw zijnde Kenniscampus Leeuwarden, een megacomplex voor de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de christelijke hogeschool Stenden, met duurzame huisvesting.

De groene hogeschool in Leeuwarden speelt vanwege haar kennis over energie en waterbehandeling een belangrijke rol in de totstandkoming van de duurzame ambities van de campus, vertelt projectleider en docent milieukunde Sietze Bottema. ‘En wij steken weer wat van opleidingen als Build Environment van het NHL en het Stenden lectoraat over duurzame ontwikkelingen in de dienstverlening.’ De vierde deelnemer, Technologie Centrum Noord Nederland, betrekt het regionaal bedrijfsleven bij de uitwerking van de ideeën.
Werkgroepen, broederlijk samengesteld uit studenten en docenten van verschillende opleidingen van de hogescholen, bedenken duurzame plannen voor energie- en watergebruik, bouwwijze, transportfaciliteiten en gedrag. Het is de bedoeling dat de samenwerking tot gemeenschappelijke onderwijsmodules leidt, aldus Bottema.
Er zijn al concrete plannen om al het afvalwater van de campus ter plekke te zuiveren. De 240 studentenwoningen krijgen vacuümtoiletten waarvan de poep met het residu uit het grijswatercircuit wordt ingezameld als biomassa voor de energievergister. Uit het overgebleven zwarte water wordt via een helofietenfilter van VHL en de Living Machine, een zuiveringssysteem dat al draait in Dierenpark Emmen, schoon drinkwater geproduceerd. ‘De technieken bestonden al’, zegt Bottema. ‘Nieuw is dat we ze aan elkaar koppelen.’
De werkgroepen onderzoeken verder onder meer dakbekleding van gerecyclede bitumen met ingebouwde zonnecellen en waterberging voor geleidelijke afwatering, led-verlichting, een wittefietsenplan en transport met zonneboten om de zeventienduizend studenten van het station naar de campus te vervoeren.
Het project zal lang worden gemonitord. ‘In het noorden worden veel duurzame initiatieven in gang gezet’, zegt Bottema, ‘maar vaak ontbreekt zicht op de langetermijneffecten. De hogescholen gaan daar ook na afloop van het project in januari 2009 mee door.’