Nieuws - 5 juni 2008

‘VHL heeft zelfvertrouwen nodig’

Van Hall Larenstein heeft zelfvertrouwen en stabiliteit nodig, meent Rien Komen. Sinds februari zat hij tijdelijk in de hogeschooldirectie. De nieuwe algemeen directeur Ellen Marks is op 1 juni begonnen, en dus neemt Komen de komende maand afscheid van Van Hall Larenstein.

'Nu de interimsituatie achter de rug is, kan er aan het zelfvertrouwen van de organisatie gewerkt worden', meent Komen. Daarvoor moeten er standaardprocedures en routines in management en bedrijfsvoering worden opgebouwd. ‘Zonder resultaten op papier heb je geen stabiel startpunt. Door de instabiliteit en het gebrekkige zelfvertrouwen ontbreken duidelijke lijnen. Dat kan paniek veroorzaken. Bovendien weet de buitenwacht ook niet waar VHL precies voor staat’, aldus Komen.
De afronding van de fusie tussen Van Hall en Larenstein staat wat hem betreft bovenaan de prioriteitenlijst. Eerst moet er binnen VHL een couleur générale komen en dan pas de couleur locale per vestiging. De vestigingen vormen aparte werelden, vindt Komen. Om dat te doorbreken is het belangrijk dat de directie een heldere portefeuilleverdeling heeft en op alledrie de locaties aanwezig is. ‘Nu lopen zaken vaak langs elkaar heen. Er is een cultuurverandering nodig. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de directie van alle belangrijke zaken op de hoogte is.’
Verder vindt hij de vorming van één medezeggenschap nodig. ‘De medezeggenschap doet haar taken goed, maar het kan veel efficiënter’, zegt Komen. ‘Nu moeten besluiten soms langs twee raden om uiteindelijk weer in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad te worden behandeld. Overigens heb ik zelf ervaren dat het beter werkt om kennis zo snel mogelijk te delen met de medezeggenschap.’
Komen vindt dat hij er samen met Martin Jansen de laatste maanden vooral voor gezorgd dat de winkel openbleef. Maar hij voelde zich al snel betrokken bij de hogeschool. ‘Na een maand had ik het over ‘wij’ en nam ik het voor VHL op. De hogeschool dwingt dat af.’ De anderhalve dag per week die hij bij VHL doorbracht, was weinig, vindt hij. ‘Maar ik heb bijvoorbeeld wel geholpen bij het doorhakken van de knoop over de verplaatsing van de opleiding Milieukunde. Zo’n unit van tien mensen in Groningen draagt niet bij aan het overzicht.’
Erg bijzonder vond Komen de teambuildingsdag met leidinggevenden van VHL. Daar werd duidelijk dat leiding geven ook leiding ondergaan is. ‘Als je meedraait op de routines binnen Wageningen UR en ook leiding accepteert, wordt de hogeschool stabieler en dat zorgt weer voor bepaalde vrijheden.’ Vanaf juli wijdt Komen zich weer volledig aan zijn werk als directeur bedrijfsvoering van de Social Sciences Group van Wageningen UR.