Nieuws - 17 januari 2013

VHL heeft een nieuwe collegevoorzitter

Klaas van Mierlo volgt Ellen Marks op.

Van Mierlo wordt collegevoorzitter ad interim van VHL. Hij is 15 januari begonnen voor een periode van zes maanden. Van Mierlo heeft een eigen organisatieadviesbureau en was vijf jaar directeur van de Maastricht School of Management.
De medezeggenschap van de hogeschool is positief. 'Van Mierlo is een open, deskundige en mensgerichte man', zegt MR-voorzitter Michiel Hupkes. 'Hij had zich snel ingelezen, want hij had al een idee wat er speelde op de hogeschool en hij heeft interes­se in het opleiden van jongeren.' Samen met Rien Komen vormt Van Mierlo nu het interimbestuur.
Formeel hoeft de MR niet in te stemmen met de benoeming van een interimbestuurder, maar de Raad van Toezicht legde zijn benoeming toch voor. Ook daar is Hupkes over te spreken. 'De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit betrokken mensen met hart voor de zaak, die de weg naar de MR weten te vinden en daadkrachtig en deskundig overkomen.'
Naast Van Mierlo heeft de raad van toezicht Peter Vermeij benoemd om de onderhandelingen over ontvlechting vanuit VHL te leiden. Vermeij had meerdere managementfuncties bij de ministeries van LNV en EZ en was de afgelopen vijf jaar vice-president bij het Europese Octrooibureau in M√ľnchen.