Nieuws - 24 november 2010

VeSte met manifest naar staatssecretaris

Aanstaande donderdag gaat Sofie Terwel namens studentenraadspartij VeSte naar de staatsecretaris van onderwijs Halbe Zijlstra.

Wat ga je doen bij de staatssecretaris?
'Door de nieuwe plannen van het kabinet worden de tweejarige masters onevenredig hard getroffen. Daarom hebben we met studentenraadspartijen van alle technische universiteiten, waaronder Wageningen, een manifest geschreven dat we donderdag gaan aanbieden en toelichten bij de staatssecretaris.'

Waarom dit manifest?
'Met de huidige voorstellen lopen de toegankelijkheid en de kwaliteit van het bètaonderwijs gevaar. Doordat de master per jaar duurder wordt, worden de tweejarige masters extra onaantrekkelijk. In de meeste gevallen zijn dit technische- of bètamasters, waarnaar vanuit de samenleving extra veel vraag is. Bovendien is de studielast meestal zwaarder, waardoor bètastudenten meer vertraging oplopen. Er is de laatste jaren ook veel geïnvesteerd om studenten naar deze opleidingen te trekken, dat zou nu weggegooid geld zijn.'
 
Wat hopen jullie met dit bezoek te bereiken?
'We willen dat de regering de voorgestelde maatregelen zal heroverwegen, niet invoeren dus. Daarnaast wil Nederland tot de top vijf kennislanden van de wereld behoren, daarbij horen goede bètaopleidingen met veel studenten. Dit zou ook voor de regering een extra reden moeten zijn om nog een keer goed na te denken over de impact van de plannen.'

Waarom kiezen jullie  niet voor een protestactie?
'Dat heeft twee redenen. Op de eerste plaats willen we niet in de weg lopen van andere studentenacties, zoals minimaalnominaal.nl, omdat we die te belangrijk vinden. Daarnaast is er ook nog een praktische reden. Aanstaande maandag wordt de onderwijsbegroting benhandeld in de Tweede Kamer. Via deze weg hopen we nog op tijd te zijn om daar invloed op te hebben.'
 
Staatssecretaris Zijlstra onvting vandaag al de petitie Minimaal Nominaal, die binnen een maand 100.000 keer ondertekend is.