Nieuws - 31 januari 2008

Verschillen tussen studentenpartijen steeds kleiner

De opvattingen van de studentenpartijen VeSte en de PSF beginnen steeds meer op elkaar te lijken. Dat was één van de punten die naar voren kwam tijdens een debat over democratie aan de universiteit dat de Progressieve Studenten Fraktie dinsdag 29 januari verzorgde.
Bij de laatste studentenraadsverkiezingen bleek dat er in de partijprogramma’s van de twee fracties weinig verschillen zaten. Dat werd geconstateerd tijdens een debat dat de studentenraad destijds hield. ‘In het verleden kon men nog spreken van linkse rakkers en rechtse ballen, dat is tegenwoordig niet meer het geval’, zei een aanwezige student bij die gelegenheid. Reden genoeg voor de PSF om een debat te houden over het nut van een partijenstelsel en verkiezingen.
Sicco Stortelder van de PSF: ‘Met deze avond hoopten we input van diverse studenten te krijgen. Dat is iets wat elke keer weer lastig blijkt; alleen studenten die echt geïnteresseerd zijn in universiteitsbeleid kun je vinden op zulke avonden.’
Hoewel de belangstelling niet erg groot was, werd er vurig gedebatteerd. Zo kwam de vraag naar voren of de huidige partijen nog wel in voldoende mate een achterban vertegenwoordigden en of de partijenstructuur niet belemmerend en verwarrend werkt. ‘Uiteindelijk werk je als studentenraad toch aan de grote lijnen van beleid en die moet solide zijn voor alle studenten. Er zijn eigenlijk weinig dingen waar je als raad over struikelt met elkaar. Die partijen leiden wellicht meer tot een hokjescultuur’, aldus Rembrandt Koppelaar, oud-studentenraadslid.
Over de verkiezingen vroegen de aanwezigen zich af of studenten wel weten waar een partij of persoon voor staat. ‘Men stemt volgens mij toch vaak op een bekende. Dit dwingt je als partij dus ook om op een populistische manier politiek te bedrijven. Ik vind dat niet wenselijk‘, zegt Edwin Zea Escamilla van de PSF. Chick Tassi van de Wageningse studentenbond WSO: ‘Wellicht moet je daar gewoon tevreden mee zijn. Dat heet het ‘spelletje democratie’, en dat moet je gewoon slim spelen tijdens de verkiezingen.’