Nieuws - 20 april 2017

Verlengd rooster roept vragen op

tekst:
Albert Sikkema

De Student Council heeft nog veel vragen over het verlengde dagrooster dat de raad van bestuur heeft voorgesteld om de studentengroei op te vangen. Dat meldt voorzitter Karlijn Hendriks.

Foto: Niels van Mossevelde

Hendriks is blij dat de raad van bestuur afziet van avondcolleges. Maar dat betekent niet dat ze staat te juichen bij het verlengde dagrooster dat nu wordt voorgesteld. ‘De huidige middagpauze is vijf kwartier en lijkt in het nieuwe lesrooster nog maar een half uur te zijn. Wij willen van het bestuur weten of deze inschatting klopt. Het punt is namelijk dat er in de huidige middagpauze veel studentevenementen worden georganiseerd en commissievergaderingen worden gehouden. Het nieuwe rooster kan een barrière vormen voor deze activiteiten. Wellicht hebben we liever een vaste middagpauze van een uur en als gevolg daarvan kortere pauzes elders op de dag.’

Lesblokken
Hendriks wil ook graag een onderwijskundig oordeel over de kortere college-uren. ‘Door de lesblokken 5 minuten korter te maken, hebben studenten minder ruimte voor het stellen van vragen in zo’n blok. Ik ben benieuwd hoe docenten dat denken op te vangen.’ Hendriks betwijfelt of de docenten daar deze zomer, als het bestuur het schema wil invoeren, al een antwoord op hebben. ‘Wellicht moeten ze de vorm van hun vak aanpassen. Wij vragen ons af of docenten daar klaar voor zijn.’

Sport
Verder blijft de Studentenraad bedenkingen hebben bij lesgeven in de avond. ‘Docenten met jonge kinderen kunnen nog steeds in de knel komen als ze na half 6 ’s avonds moeten lesgeven. Ook is het nieuwe rooster een obstakel voor sportverenigingen, aangezien zij vaak aan het einde van de middag trainen. Hoewel het verlengde rooster studenten mogelijk meer flexibiliteit biedt dan de avondcolleges, zien wij ook nadelen die we willen minimaliseren. Daarom wil de Student Council meer scenario’s zien van de raad van bestuur waaruit we kunnen kiezen.’

Hendriks is benieuwd naar het oordeel van medestudenten over het nieuwe verlengde rooster. Daarom organiseren de medezeggenschapsraden begin mei een discussieavond hierover.