Nieuws - 26 april 2001

Verkoop Hotel De Wereld alleen met behoud historie

Verkoop Hotel De Wereld alleen met behoud historie

Voor Wageningen UR is de verkoop van Hotel De Wereld bespreekbaar. Echter stelt zij wel strikte eisen aan het behoud van de historische uitstraling van het gebouw.

Wageningen UR zit niet vastgebakken aan Hotel De Wereld, stelt stafdirecteur Communicatie en Public Affairs Simon Vink. Anders dan de Aula, waar menig ingenieur zijn bul of doctorstitel haalde, speelt het gebouw geen speciale rol in de geschiedenis van Wageningen UR. Het kwam bij toeval in handen van de Landbouwhogeschool, terwijl het bij de gemeente op de nominatie stond voor sloop.

Wageningen UR is niet actief op zoek naar kopers. "Wat Hotel De Wereld betreft hebben we een zware maatschappelijke verantwoordelijkheid", beseft Vink, en die historische context kan volgens hem best worden versterkt. "De toeristen en dagjesmensen die nu De Wereld bezoeken zien nu nauwelijks iets van de historie van het gebouw."

De koper van Hotel De Wereld zal met deze eisen rekening moeten houden. "Als bij de verkoop aan alle voorwaarden moet worden voldaan, zullen er niet veel kopers langskomen", denkt Vink. "Misschien dat de Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld er iets mee kan, of de gemeente." | M.W.