Nieuws - 2 april 2009

‘VERKEERDE AANPAK BRUINVISPROBLEEM’

Nog voor de zomer moeten er maatregelen komen die ervoor zorgen dat vissers geen bruinvissen meer in hun netten krijgen. Dat wil de Tweede Kamer. Met name het gebruik van staandwantnetten moet aan banden worden gelegd. Maar dat wordt ‘een moeilijk verhaal’, reageert drs. Mardik Leopold van Imares.

De eis van de politiek liegt er niet om. De Kamer wil dat er binnen twee maanden maatregelen worden genomen, waardoor volgend jaar negentig procent minder bijvangst van bruinvissen plaatsvindt. Te beginnen met het aanpakken van de staandwantvisserij. Leopold: ‘Ik waardeer het dat de politiek iets wil doen. Maar de motie komt wel erg vroeg. Staandwantvisserij is een containerbegrip. Daar vallen heel veel soorten netten onder. Er wordt nu met een hele grote hamer geslagen. Maar wij zijn altijd heel voorzichtig geweest met beschuldigingen. Wij kunnen niet zeggen: díe is het.’
De afgelopen winter spoelden tientallen zwaar verminkte dode bruinvissen aan op het Noordzeestrand. Het Openbaar Ministerie overwoog naar aanleiding daarvan een strafrechtelijk onderzoek naar de daders. Dat werd vorige week afgeblazen na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dat concludeerde dat de dieren al dood waren voordat de verminkingen werden toegebracht. Er was daarom geen sprake van het opzettelijk doden van beschermde dieren. Volgens het NFI zijn de verminkingen waarschijnlijk veroorzaakt door scheepsschroeven.
De deskundigen van Imares vinden die theorie onzin. Leopold en collega Bram Couperus zijn ervan overtuigd dat de bruinvissen slachtoffer zijn van bijvangst door vissers. Ook al is daarbij geen sprake van opzet. Couperus: ‘De aandacht in de media is sterk gericht geweest op de gruwelijke verminkingen. Onbedoeld is daarbij de indruk gewekt dat vissers moedwillig bruinvissen doodmaken. Maar het gaat bij een bijvangst niet om een strafbaar feit. Bruinvissen worden per ongeluk gevangen.’
Het integraal verbieden van staandwantvisserij is volgens Leopold geen oplossing. ‘Daarmee help je de visserij om zeep.’ Hij ziet veel meer heil in het gericht zoeken naar oplossingen voor bepaalde momenten en plekken. ‘We weten wanneer het plaatsvindt: in de midwinter, de maanden december tot maart. Dan zitten bruinvissen massaal voor de kust en spoelen ze dood aan.’ / Roelof Kleis

Zie ook de rubriek Post: Pingers tegen bijvangst bruinvissen: geen wondermiddel, maar er zijn alternatieven