Nieuws - 20 maart 2018

Verkeer om campus opnieuw geteld

tekst:
Roelof Kleis

Er worden nieuwe verkeerstellingen gedaan om de huidige en toekomstige drukte op en om de campus in beeld te krijgen.

© Roelof Kleis

Dat staat in de notitie Reikwijdte en Detail die de provincie heeft gemaakt voor de ontwikkeling van een rondweg om de campus. De notitie is afgelopen week verschenen als voorbereiding op de studie naar de milieueffecten die de nieuwe rondweg met zich mee gaat brengen. In de notitie worden de verschillende stappen in de procedure uitgelegd.

Vier keer zo lang
De rondweg is volgens de provincie nodig om Wageningen nu, maar vooral ook in de toekomst, bereikbaar te houden. Daarbij wordt als horizon de verkeersdrukte in 2030 genomen. Eerdere onderzoeken wijzen uit dat het verkeer met name op en rondom de campus in de avondspits vast gaat lopen. Zo zal het in de avondspits vier keer zo lang duren om met de auto van de campus naar de A12 te komen.

Ergens in het blauwe gebied komt de rondweg om de campus
Ergens in het blauwe gebied komt de rondweg om de campus

Tegenstanders van de rondweg zeggen dat het met die drukte wel meevalt. Files zijn volgens hen te voorkomen als meer mensen met de fiets of het openbaar vervoer reizen. Ook de invoering van betaald parkeren op de campus wordt vaak genoemd als middel om het autogebruik te ontmoedigen. In de milieueffectrapportage worden prognoses over de drukte opnieuw berekend. De verkeerstellingen daarvoor vinden binnenkort plaats.

Volgebouwd
De afwikkeling van het verkeer met en zonder een rondweg worden tegen elkaar afgezet. Daarbij wordt zoals gezegd een doorkijkje gemaakt naar de situatie in 2030, als de campus en de Born-Oost (terrein achter Stoas) zijn volgebouwd. Datzelfde geldt voor grote woningbouwlocaties als De Dreijen, Duivendaal en Nieuw Kortenoord en de uitbreiding van het Business en Science Park aan de noordwestkant van de stad.

De provinciale notitie ligt zes weken ter inzage voor op- en aanmerkingen. Vervolgens kunnen er mogelijke routes voor de weg worden ontworpen. Cruciaal daarbij is hoe het Dassenbosje op de campus zoveel mogelijk kan worden ontzien. Het bosje, waar overigens geen das leeft, ligt bij elke mogelijke noord-zuidverbinding langs de westkant van de campus pontificaal in de weg.

Lees meer: