Nieuws - 18 december 2013

Verhuizing Livestock Research onder protest

tekst:
Albert Sikkema

De ondernemingsraad van de Animal Sciences Group blijft negatief adviseren over de verhuizing van Livestock Research van Lelystad naar Wageningen, maar tekent geen beroep aan tegen het besluit van de raad van bestuur van Wageningen UR. Dat meldt OR-voorzitter Herman de Boer. Daarmee kan de overplaatsing van zo’n 130 medewerkers van start gaan.

Het huidige onderkomen van Livestock Research aan de Edelhertweg

De ondernemingsraad van ASG blijft negatief adviseren over de verhuizing, omdat er te weinig is tegemoetgekomen aan haar wensen, zegt De Boer. ‘Uitgangspunt voor ons is dat de directie de negatieve gevolgen van de verhuizing voor medewerkers zoveel mogelijk ongedaan maakt. De onderzoekers uit Lelystad moeten straks minimaal twee uur per dag extra reizen van en naar Wageningen. Sommige mensen raken daardoor in de knel. Bovendien is de compensatie van die reistijd en reiskosten in de cao erg beperkt. We hebben gepleit voor een ruimere regeling, maar daar is de directie niet aan tegemoetgekomen.’

De Boer ziet zeker voordelen aan de verhuizing. ‘We krijgen daardoor meer direct contact met andere onderzoekers op de Campus. De meerderheid van het personeel staat vanuit dat oogpunt dan ook positief ten opzichte van de verhuizing. Maar onze zorg is dat het in de praktische uitvoering niet voor iedereen positief uitpakt.’

Gevolg van de verhuizing is dat het gebouw van Livestock Research aan de Edelhertweg in Lelystad op termijn gaat sluiten. Er komen flexplekken voor medewerkers van Livestock Research in Lelystad, zodat medewerkers minder vaak naar Wageningen hoeven te reizen. ‘Maar als de medewerkers in Lelystad willen werken, moeten ze wel toestemming vragen aan hun leidinggevende’, zegt De Boer. ‘Dat vinden wij niet meer van deze tijd. Het gaat om je werkinvulling, je moet je werk goed doen. Waar je dat werk doet is ondergeschikt.’ De directie gaat desgewenst het aantal flexplekken uitbreiden.

Livestock Research komt grotendeels in het nieuwe Zodiac op de campus, met daarnaast huisvesting voor de genetici en laboratoria in het Radix. Het onderzoekinstituut telt ongeveer 160 medewerkers, waarvan zo’n dertig al in Wageningen werken.