Nieuws - 1 januari 1970

Veilig varkensvlees vereist betere regelgeving

Veilig varkensvlees vereist betere regelgeving


Duidelijker regels, waarvan ook de varkenshouder zelf het nut inziet,
moeten de voedselveiligheid van varkensvlees vergroten, zegt het LEI.
Tegelijk moet de kleine groep varkenshouders die de regels aan zijn laars
lapt harder worden aangepakt, vinden de varkensboeren.

Varkenshouders moeten voldoen aan een scala aan regels die ervoor moeten
zorgen dat varkensvlees gezond en veilig is voor de consument. Zo moeten
boeren bijvoorbeeld hygiënisch werken en een bezoekersregistratie bijhouden
en drie maanden bewaren. Ook mogen terrein en stallen niet toegankelijk
zijn voor vreemden.
De overheid wil, vanwege kostenbesparing, de verantwoordelijkheid voor de
naleving van die regels meer bij de sector zelf leggen en minder bij de
overheid. Daarom riep het ministerie van LNV zogenaamde
ketengarantiesystemen in het leven, waarin varkenshouders zelf de controle
door onafhankelijke private partijen organiseren. Het Landbouw Economisch
Instituut onderzocht in opdracht van LNV hoe boeren aangezet kunnen worden
tot die zelfcontrole.
Zelfcontrole vraagt om vertrouwen van de varkenshouders in de overheid, en
die is gering. Dat controle en handhaving in private ketens efficiënter en
goedkoper zou zijn, is niet vanzelfsprekend, stelt het LEI daarom.
Varkenshouders zien niet altijd het nut in van de regels, vinden de regels
tegenstrijdig of praktisch onuitvoerbaar. Ook voortdurende wijziging van
regels en slechte communicatie erover draagt niet bij aan het onderling
vertrouwen en de bereidwilligheid van boeren om zelf een systeem op te
zetten dat de voedselveiligheid controleert. De overheid moet daarom,
concludeert het LEI, meer aandacht besteden aan de kwaliteit van wet- en
regelgeving.
Daarnaast heeft het gedogen van moedwillige nalatigheid in de naleving van
regels een demotiverend effect, concludeert het LEI. Projectleider ing.
Nico Bondt licht toe: ,,Er is een kleine groep knoeiers die het niet zo
nauw neemt met de regels. Zij zijn de varkensboeren die wel de regels
naleven een doorn in het oog, omdat zij in ketengarantiesystemen wel de
voordelen krijgt, maar niet de lasten. Dat werkt demotiverend. Bovendien is
het deze groep die het grootste risico vormt op voedselcrisis.’’ |
J.T.