Nieuws - 8 februari 2018

Veilig

tekst:
Vincent Oostvogels

Het was regenachtig toen we over het Binnenhof struinden. Een jaarclubgenoot die er stage liep, leidde ons rond. Bij een binnentuintje vertelde hij over de bijenkasten die er stonden. Ze waren er neergezet door Dion Graus, Tweede Kamerlid van de PVV. ‘Om te laten zien dat bijen in de stad minder last hebben van bestrijdingsmiddelen dan op het platteland.’ Er was geen bij te bekennen; waarschijnlijk bleven ze binnen.

Vincent Oostvogels (22) zoekt in zijn twee masteropleidingen Forest and Nature Conservation en Animal Sciences het kwetsbare raakvlak op tussen natuurbeheer en voedselproductie.
Vincent Oostvogels (22) zoekt in zijn twee masteropleidingen Forest and Nature Conservation en Animal Sciences het kwetsbare raakvlak op tussen natuurbeheer en voedselproductie.

Iets verderop in Den Haag werd onlangs vol trots de Nationale Bijenstrategie gepresenteerd. Een actieplan voor bijen en andere bestuivers, ondertekend door 43 partijen. Naast WUR ondertekenden ook de chemieconcerns BASF, Bayer en Syngenta. Gelukkig maar, want – ongeacht wat Dion Graus verder ook allemaal mag beweren – bijen en bestrijdingsmiddelen gaan inderdaad niet altijd goed samen.

Ook in het actieplan komt dat duidelijk naar voren. De nadruk ligt daarin op voedselaanbod en nestgelegenheid, maar het plan bevat ook tal van formuleringen als ‘wijs gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’. Wat ‘wijs’ precies inhoudt, kun je slechts terugvinden via een in de voetnoot vermelde nota. Terwijl veel betrokken partijen zich nadrukkelijk positioneren in het debat rond toelating van individuele bestrijdingsmiddelen, wordt in de Nationale Bijenstrategie geen enkel middel bij naam genoemd.

Dat is wel een beetje vreemd. Niemand zal betwisten dat je verstandig moet omgaan met bestrijdingsmiddelen, maar ‘verstandigheid’ is in de eerste plaats afhankelijk van het middel dat je kiest. Het ene bestrijdingsmiddel is het andere niet en van enkel praten over ‘wijs gebruik’ worden bijen niks wijzer. Ik betwijfel of Dion’s bijen daarvoor wél uit hun kast komen.