Nieuws - 1 januari 1970

Veenboeren gaan door tegen beter weten in

Het gaat al jaren slecht met de landbouw in de veenkoloniën. En er hangt de akkerbouwers in Groningen en Drente nog meer narigheid boven het hoofd. Maar de boeren zijn zich nauwelijks bewust van het gevaar, en willen hun bedrijfsstrategie niet veranderen. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen UR.

Onderzoekers van het Landbouw Economisch Instituut, de Animal Sciences Group en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving deden onderzoek naar de toekomst van de landbouw in de veenkoloniën. En ze vergeleken dat toekomstperspectief met de toekomstplannen van de boeren in het akkerbouwgebied in het noordoosten van Nederland.
Ze concluderen dat tussen nu en 2009 ongeveer driehonderd akkerbouwbedrijven in de veenkoloniën zullen stoppen, ruim een kwart van het totale aantal nu. Reden is de hervorming van het Europese landbouwbeleid en de suikerregeling, waardoor de akkerbouwers in de veenkoloniën minder geld krijgen voor hun suikerbieten en zetmeelaardappels en niet meer rond kunnen komen.
De vrijkomende grond zal, zo verwachten de onderzoekers, gekocht worden door akkerbouwers die blijven en door melkveehouders van elders die zich in het gebied willen vestigen. Maar ook zij moeten geen gouden bergen verwachten. De vraag naar landbouwgrond zal dan ook kleiner blijven dan het aanbod, waardoor de prijs ervan gaat dalen.
De toekomstplannen van de boeren in het gebied zijn echter niet in overeenstemming met dit sombere toekomstbeeld. De meeste akkerbouwers willen dezelfde gewassen blijven telen, maar dan grootschaliger. Of ze willen op zoek gaan naar nieuwe markten voor dezelfde producten. De boeren met wie de onderzoekers spraken in workshops, toonden weinig belangstelling voor de overstap naar andere gewassen. Ook verbreding door bijvoorbeeld natuurbeheer bleek voor de meeste ondernemers geen aantrekkelijke gedachte.
De onderzoekers vragen zich dan ook af of de boeren in de veenkoloniën zich wel voldoende bewust zijn van de ernst van de veranderingen in het EU beleid. Ze lijken nog nauwelijks te beseffen dat velen een andere bedrijfsontwikkeling zullen moeten kiezen, concluderen de onderzoekers. / JT