Nieuws - 1 januari 1970

Veel minder opdrachten bedrijfsleven voor DLO

DLO heeft in 2003 veel minder opdrachten van bedrijven gekregen dan voorgaande jaren. De omzet vanuit het bedrijfsleven daalde van ruim 45 naar 32 miljoen euro, een afname van bijna dertig procent.

De belangrijkste opdrachtgever van DLO, het ministerie van landbouw, bezuinigde ook. Maar relatief viel die korting veel minder pijnlijk uit voor DLO. Het ministerie besteedde in 2003 180 miljoen bij de instituten, drie miljoen minder dan een jaar eerder. De afhankelijkheid van DLO van het ministerie is per saldo toegenomen. In 2002 kwam 51 procent van de omzet van DLO uit Den Haag, vorig jaar was dat 53 procent. Het aandeel van het bedrijfsleven daalde juist, van dertien naar tien procent. Dat blijkt uit het concept jaarverslag van Wageningen UR.
Concurrent TNO, dat financieel ook zware tijden doormaakt, zag de omzet vanuit het bedrijfsleven juist stijgen, blijkt uit het jaarverslag van de organisatie. Een belangrijk deel van die stijging is te danken aan de nieuwe activiteit TNO-telecom. Zonder TNO-telecom zou de omzet vanuit bedrijven volgens een woordvoerder van TNO ongeveer gelijk zijn gebleven.
De raad van bestuur studeert volgens woordvoerder Simon Vink nog op de cijfers en kan nog geen uitgebreide analyse geven van de redenen voor de terugloop. Een blik op de lijst van bedrijven die vertrokken wijst er volgens hem op dat de moeilijke economische omstandigheden voor de agrosector een belangrijke rol speelt.
Dr Philip van der Heijden, directeur management van de kenniseenheid Agrotechnologie en Voedingswetenschappen, zegt dat het in ieder geval niet kan liggen aan de inspanningen van zijn medewerkers. ,,Wij lopen ons het vuur uit de sloffen.’’ Hij verwacht ook dit jaar geen herstel van de omzet. De orderportefeuille van zijn kenniseenheid is wel beter gevuld, maar dat komt vooral doordat de voedingswetenschappers goed gescoord hebben bij zogenaamde publiek-private samenwerkingsprojecten, onderzoeksfondsen waarin bedrijven en overheid samenwerken zoals Bsik, en de genomics zwaartepunten. Het aantal directe contracten met bedrijven zal naar zijn verwachting ook dit jaar weer dalen. ,,Nederland blijft een subsidieland, bedrijven kijken al snel naar de overheid en zijn niet snel bereid zelf geld in onderzoek te steken.’’
Agrotechnologie en Voedingswetenschappen wil experimenteren met nieuwe contracten met bedrijven. ,,Met één bedrijf zijn we nu in gesprek over een no-cure-no-payconstructie. Zij hebben een probleem in hun productie. Wij zijn zo eigenwijs dat we denken dat we dat kunnen oplossen. Wellicht komen we tot een contract waarin staat dat we alleen betaald krijgen als dat ook echt lukt. Het is niet dé oplossing, maar wel een nieuwe mogelijkheid om business te maken.’’ | K.V.