Nieuws - 11 oktober 2001

Veel kaf onder natuurlijke bestrijdingsmiddelen

Veel kaf onder natuurlijke bestrijdingsmiddelen

In hoeverre doen natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen wat ze moeten doen: een gewas beschermen tegen een belager? Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) sector Glastuinbouw scheidde het kaf van het koren en hield veel twijfelgevallen over.

Het PPO maakte een inventarisatie van alle circa 1200 bekende combinaties van middel, belager en gewas die wel eens zijn uitgeprobeerd of aanbevolen. Hiervan blijken er in elk geval zo'n 250 effectief. Ongeveer eenzelfde aantal werkt niet. Van de rest is de werkzaamheid niet voldoende of helemaal niet bekend. Ook van eventuele giftigheid voor mensen is weinig bekend.

De meeste van de effectief gebleken middelen zijn niet in Nederland geregistreerd als gewasbeschermingsmiddel en dus niet toegelaten. Alleen bij wijze van uitzondering worden wel eens onschadelijke, makkelijk verkrijgbare middelen officieel toegestaan zonder toelating als bestrijdingsmiddel, zoals groene zeep en spiritus tegen bladluizen. Op basis van de inventarisatie is voor enkele middelen zo'n uitzonderingspositie aangevraagd. Het gaat om bicarbonaten, ook wel bekend als bakpoeder, de zouten kaliumfosfaat en kaliumfosfiet, chitosan en chitine, beide afkomstig van schaaldieren, en melk om over het gewas te spuiten. De inventarisatie gebeurde binnen het project Genoeg (Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong effectief gebruiken), onder leiding van het Centrum voor Landbouw en Milieu en op initiatief van het Productschap Tuinbouw en LTO-Nederland. | M.H.