Nieuws - 9 juni 2010

Veehouderij gezamenlijk verbeteren

Een handvol Wageningse hoogleraren zet zich af tegen de intensieve veehouderij, een ander deel pleit er juist voor. Feiten en meningen uitwisselen in de krant is niet genoeg. Maak er een gezamenlijk innovatieproject van. Een analyse van Albert Sikkema.

Er is werk aan de winkel voor Wageningen UR om de kluwen van feiten en meningen te waarderen en te wegen. Daarvoor is een gezamenlijk speelveld nodig waar dier-, milieu- , gezondheids-, ruimtelijke en sociale wetenschappers zich thuis voelen. Maak er een innovatieproject van. Ontwerp een duurzame veehouderij in Brabant.
Een intensieve veehouderij die veilig is qua dier- en volksgezondheid, die het milieu niet belast en die toegevoegde waarde en werkgelegenheid oplevert- is dat mogelijk?

Aan welke systeemeisen en ketenafspraken moet zo'n veehouderij voldoen en waar moet-ie komen? Dat willen Dierenbescherming, ZLTO, supermarkten en provincie best weten. Laat de dilemma's daarbij uitmonden in meerdere ontwerpen. Ik denk niet dat alle kennis en kunde voor deze ontwerpen al aanwezig is - des te beter voor een kennisinstelling.
(Dit artikel is een ingekorte versie van de analyse uit Resource, 10 juni)

Relevante berichten in andere media:
-         'Strengere regels nodig voor veehouderij' (Volkskrant)
-         'Brabantse landbouw zit vast in negatieve spiraal' (Agrarisch Dagblad)
-         'ZLTO: neem duurzaamheid serieus' (VROM totaal)
-         'Noord-Brabant bezint zich op megastallen' (NRC)

Wil je meepraten over de intensieve veehouderij binnen Wageningen UR?
Ga naar de taskforce Intensieve Veehouderij (alleen voor medewerkers van Wageningen UR).