Nieuws - 1 januari 1970

Veehouder wil geen etiket over dierwelzijn

Veehouders en de verwerkende industrie zien niets in een etiket voor vlees, eieren en zuivel waarop staat hoe het gesteld was met het dierwelzijn van de inhoud. Dat blijkt uit onderzoek van het LEI.

Het instituut bekijkt in een serie onderzoeken of een index voor dierwelzijn haalbaar is. Op etiketten van dierlijke producten zou met een of meerdere stippen aangegeven kunnen worden hoe diervriendelijk het geproduceerd is. Eerder bleken consumentenorganisaties en maatschappelijke organisaties de index wel te willen, en sommige supermarkten bleken in eerder onderzoek ook wel mogelijkheden in de index te zien.
Maar de veehouders zelf willen er niet aan. Ze zijn bang voor meer administratie en minder vrijheid in de keus van leveranciers en afnemers. En ook de vleeshandelaren, slachters en vleesverwerkers blijken sceptisch. Ze vrezen kostenstijging en denken dat de index hun internationale concurrentiepositie verslechtert.
Moet de index er toch komen, wat minister Veerman eerder zei te willen, dan zal dat een grote inspanning vragen, concluderen de onderzoekers. Zo zouden binnen Europa dezelfde regels voor dierwelzijn moeten gelden, moet de index op het etiket in heel Europa ingaan en moet een slechtere positie op de wereldmarkt gecompenseerd worden, aldus het LEI. / JT