Nieuws - 1 januari 1970

Vee in de Sahel

Vee in de Sahel

Vee in de Sahel

Tijdens perioden van rampzalige droogte in de jaren tachtig stierf het vee in de Sahel massaal. Volgens schattingen hielden de nomadische Fulani in Mali nog geen kwart van hun kuddes over. Inmiddels melden onderzoekers dat er meer koeien, geiten en schapen in de Sahel loopt dan ooit tevoren. Daarbij vonden wel verschuivingen plaats in de eigendomsverhoudingen. In Mali raakten veel Fulani grote delen van hun kuddes kwijt, terwijl juist de akkerbouwers de opbrengst van katoen investeerden in rundvee

In de provincie Zoundweogo in het zuiden van Burkina Faso, waar ir Maja Slingerland onderzoek deed, zijn de Fulani nog de belangrijkste veebezitters. Akkerbouw levert in dat gebied niet genoeg op voor grote investeringen in vee. Dat wil niet zeggen dat vee niet belangrijk is voor de plaatselijke akkerbouwers, de Mossi. Kleinvee is voor de akkerbouwers social pocket money, het wordt verkocht wanneer een kind ziek is of de graanopslagplaats leeg. Omgekeerd wordt een goede oogst geïnvesteerd in vee. Een geldeconomie is er in deze regio nauwelijks

Ondanks sombere voorspellingen uit het verleden zijn er nog geen aanwijzingen dat de productiviteit van vee door een te groot aantal dieren en een gebrek aan voedsel achteruit gaat. Integendeel, ik kwam laatst op een symposium iemand tegen die beweerde dat de productiviteit juist is gestegen, vertelt Slingerland

Toch is er reden tot zorg. Zo heeft Slingerland voor een aantal dorpen uitgerekend of er voldoende grond voor vee is om alle boeren van trekdieren te kunnen voorzien. Dat bleek niet overal het geval. Slingerland wil echter niet beweren dat er te veel dieren zijn. Mocht er al sprake zijn van overbegrazing, dan is dat omdat de akkerbouw te veel goede gronden inpikt.