Nieuws - 17 november 2009

Varkens verspreiden hepatitis E virus

Varkens kunnen mensen infecteren met hepatitis E. Het virus verspreidt zich gemakkelijk in een varkensstapel. Dat concludeert RIVM-onderzoeker Martijn Bouwknecht, die op 13 november in Wageningen promoveerde.

Veel slachtvarkens in Nederland zijn geïnfecteerd geraakt met het hepatitis E virus, constateert Bouwknecht. Meestal vertonen de varkens geen symptomen, maar ze kunnen wel mensen besmetten. Hij stelde vast dat het virus zich gemakkelijk verspreidt onder varkens via de mest. Ook vond hij genetisch materiaal van het virus terug in verschillende organen en spierweefsel van varkens.
Bouwknecht onderzocht ook twee blootstellingsroutes voor de mens. Hij vond dat 6,5 procent van de onderzochte levers uit winkels genetisch materiaal van het virus bevatte. Er zijn overigens geen ziektegevallen gemeld in relatie met consumptie van varkensvlees.
Van de dierenartsen die veel met varkens werken, was elf procent geïnfecteerd met het hepatitis E virus. Dierenartsen die minder vaak in een varkensstal kwamen, waren in zes procent van de gevallen besmet. Voorts zijn twee van de honderd Nederlanders geïnfecteerd, wees een steekproef onder de bevolking uit. Jaarlijks stelt het RIVM het hepatitis E virus vast bij tien patiënten.
Bouwknegt beveelt extra hygiënemaatregelen en vaccinatie aan om de gemakkelijke verspreiding van het virus onder varkens te voorkomen. Hij promoveerde bij Mart de Jong, hoogleraar Kwantitatieve veterinaire epidemiologie.