Nieuws - 19 september 2011

Van Rooijen en Marks gaan praten

Hans van Rooijen en Ellen Marks gaan onder begeleiding van een mediator kijken of ze er samen uitkomen. Dat meldt het intranet van VHL.

vanrooijen.jpg
Mocht de verzoeningspoging succes hebben, dan wordt Hans van Rooijen mogelijk hersteld in zijn functie als opleidingsdirecteur van VHL. Net voor de zomervakantie werd hij door algemeen directeur Marks op non-actief gesteld omdat hij het oneens zou zijn met haar beleid. Daarop barstte een fel protest los bij de vestiging van VHL in Velp. Vorige week organiseerde het personeel van Van Rooijen’s opleiding, Bos en Natuurbeheer, nog een alternatieve opening van het hogeschooljaar, met de econoom Arnold Heertje. Een deel van het personeel vindt dat Van Rooijen moet blijven en dat Marks moet opstappen.

De intranetsite van VHL geeft slechts summiere informatie over de hervatte dialoog. ‘Hans van Rooijen en de directie van Van Hall Larenstein hebben in goed overleg besloten de komende weken gezamenlijk mediation te beproeven met als doel de mogelijkheden te onderzoeken tot het behoud van Hans van Rooijen voor Van Hall Larenstein in zijn functie van opleidingsdirecteur’, meldt de site van vandaag. Om deze mediation een maximale slagingskans te geven hebben partijen besloten geen verdere mededelingen te doen.
De mediation volgt op een gesprek tussen de advocaten van Van Rooijen en Wageningen UR afgelopen week.