Nieuws - 16 mei 2013

Van Ravenzwaay: 'kritiek PAN niet terecht'

Omstreden hoogleraar onderzoekt vervanging dierproeven.

Bijzonder hoogleraar Bennard van Ravenzwaay ligt niet wakker van de kritiek van een actiegroep op zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar Reproductie- en ontwikkelingstoxicologie. 'Het is alleen jammer dat PAN niet iets dieper heeft gekeken naar de inhoud van mijn leeropdracht.' PAN is de actiegroep Pesticide Action Network. De Europese tak van deze club greep de inauguratie van Van Ravenzwaay aan om de relatie van Wageningen UR met de industrie te hekelen. Veel media pikten het persbericht van PAN op.
De aanstelling van Van Ravenzwaay wordt betaald door diens werkgever BASF. Hij is daar vice-president Experimentele Toxicologie en Ecologie. BASF koopt daarmee volgens PAN invloed op het onderzoek van de universiteit. Van Ravenzwaay legt de beschuldiging naast zich neer. 'Het is goed dat iemands achtergrond belicht wordt als hij een belangrijke functie krijgt. Ik heb veel materiaal moeten aanleveren voordat mijn benoeming erdoor was. Het proces is zorgvuldig verlopen.'
Van Ravenzwaay begrijpt de kritiek niet. 'Het doel van mijn onderzoek is het vermijden van dierproeven. Hoe kun je dat nou partijdig noemen? Ik heb in mijn rede geprobeerd duidelijk de voors en tegens te belichten van in-vitrostudies als vervanging van dierproeven. Het grote voordeel van in vitro is dat er minder dierproeven nodig zijn. Daarnaast kunnen in een vroeg stadium belangrijke nadelige effecten van een nieuwe stof worden ontdekt. Dat scheelt geld en  dierproeven. Het is dus een win-winsituatie.'
Van Ravenzwaay is overigens al een jaar bezig in Wageningen. Zijn onderzoek richt zich op de bepaling van toxiciteit van stoffen voor het ongeboren leven met dierproefvrije methoden.