Nieuws - 7 november 2002

Van Ierland: Wandelaars zorgen voor erosie Wageningse Berg

Van Ierland: Wandelaars zorgen voor erosie Wageningse Berg

Door af te dalen langs de steile hellingen, versnellen wandelaars de erosie van de Wageningse Berg. Hier moet snel iets aan gedaan worden, zegt prof. Ekko van Ierland, hoogleraar Milieueconomie en natuurlijke hulpbronnen.

Op sommige hellingen, zoals langs de Holle Weg naar 't veer, zorgen recreanten met hun geklauter voor de vorming van kale zandbanen. Planten worden vertrapt, waardoor wind en regen meer vat krijgen op de bodem, die vervolgens langzaam erodeert. Van Ierland, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Wageningse Berg, vindt het een zorgwekkende ontwikkeling: "Onze stichting wil de natuurwaarde van de Berg veiligstellen. De Berg is door opstuwing van ijs gevormd, en doordat de ondergrond weinig structuur heeft, zijn de hellingen erg kwetsbaar."

Het stadsbestuur van Wageningen is op de hoogte gebracht van de problemen en wil actie ondernemen. Van Ierland stelt een aantal maatregelen voor.Zo moet het prikkeldraad boven op de berg hersteld worden. Verder vindt Van Ierland het nodig om de onderbegroeiing te herstellen. "Plant bijvoorbeeld bramenstruiken. Die maken de hellingen ook minder toegankelijk."

De hoogleraar vindt wel dat de recreatieve waarde van de Berg op peil moet worden gehouden. "We moeten geen grote hekwerken of andere zware constructies gaan bouwen. De voorzieningen moeten visueel aantrekkelijk zijn. En neem eerst maatregelen op de kritieke plaatsen en kijk later of er nog meer gedaan moet worden."

De Bergcommissie, waarin de stichting van Van Ierland deelneemt, maar ook natuur- en bosbeheerdeskundigen van buiten Wageningen UR, hebben de benodigde maatregelen op een rij gezet in een beheersplan. De gemeenteraad van Wageningen moet het plan nog goedkeuren. Met de planning en uitvoering ervan is naar schatting 750.000 euro gemoeid. | H.B.