Nieuws - 28 mei 2009

VAL SOVJET-UNIE WAS FUNEST VOOR BIOLOGISCHE BESTRIJDING

Na het opheffen van de Sovjet-Unie in 1991 is de ecologische gewasbescherming in Kazachstan ingestort, concludeert promovendus Kazbek Toleubayev. Hij pleit voor herstel van een collectief gewasbeschermingssysteem in zijn land.
Na de omwenteling in 1991 werden kennisinstellingen van de staat, waaronder de organisatie voor ziekte- en plaagbestrijding, aan hun lot overgelaten, constateert de promovendus. Er werden geen jonge onderzoekers meer opgeleid in de gewasbescherming, onderzoekers van middelbare leeftijd vonden beter betaalde banen elders en de oude garde blikte nostalgisch terug op de wetenschappelijke orde in de Sovjettijd.
Gewasbeschermingsbedrijven vulden de kennislacune op en gingen op agressieve wijze het gebruik van pesticiden promoten. Hierdoor was er geen beleid meer op het gebied van ecologische gewasbescherming.
Kazachstan betaalde de prijs hiervoor tijdens een serie vernietigende sprinkhanenplagen tussen 1998 en 2001. Individuele boeren bleken niet in staat om de plagen te controleren. De agrarische crisis die volgde is in belangrijke mate te verklaren door gebrek aan kennis op het gebied van Integrated Pest Management (IPM), aldus de promovendus, die uitlegt dat IPM grootschalig werd toegepast in Kazachstan in de jaren zeventig en tachtig.
Als zijn regering dit gewasbeschermingsbeleid uit de Sovjettijd niet incorporeert in haar nieuwe beleid, dan zullen ziekten en plagen de duurzame voedselvoorziening in Kazachstan blijven bedreigen, voorziet Toleubayev. / Albert Sikkema

Kazbek Toleubayev promoveerde op 27 mei bij prof. Paul Richards, hoogleraar Technologie en Agrarische Onwikkeling.